Řeč byla o výrobě elektřiny v sice čistých, ale špatně předvídatelných a regulovatelných fotovoltaických a větrných elektrárnách a o problémech, které v souvislosti s přechodem na bezemisní energetiku čekají na řešení.

Tedy např. o ukládání elektřiny v přečerpávacích elektrárnách, elektrolýze vody a výrobě vodíku, kterou si žáci a žákyně vyzkoušeli přímo ve třídě, nebo o výrobě elektřiny ve vesmíru a jejím bezdrátovém přenose na Zemi.

Seznámili se s principem jaderné fúze i novými možnostmi energetiky založené na štěpení atomových jader, kterými jsou malé modulární reaktory.

„Jaderné elektrárny jsou největší stabilní bezemisní zdroj elektřiny, bez kterého je projekt uhlíkové neutrality, bezemisní energetiky a udržitelného rozvoje těžko realizovatelný“ říká lektorka Marie Dufková z vídeňské Mezinárodní agentury pro atomovou energii a zdůrazňuje, že výzvy spojené s bezemisní budoucností jsou zároveň velkou příležitostí pro lidi vzdělané v přírodních a technických vědách.

Školy, které mají zájem o účast ve vzdělávacím projektu, který podporuje energetická společnost Pražská energetika a sdružení Aliance pro bezemisní budoucnost, se mohou hlásit na adrese jeho pořadatele info@portaeduca.cz.