Děti se s chutí pustily do navlékání korálků nebo do zatloukání hřebíků. Mohly si vyzkoušet práci zdravotní sestřičky, kominíka, pekařky nebo kuchařky. Nechybělo ani stanoviště malíře, zahradníka, kováře a hasiče.

Naštěstí jsme se s prázdninami a létem rozloučili pod sluneční oblohou, a tak nám nic nebránilo opékat si buřtíky, posedět u ohně a zazpívat si s kytarami. Maminky, ale i někteří tatínkové, dědečkové a babičky si užili nádherné odpoledne se svými dětmi a načerpali tak síly do dalšího školního roku.

"Přejeme všem dětem i rodičům, aby byl nový školní rok úspěšný, plný krásných zážitků, velkých pokroků, radosti, štěstí a hlavně, aby ho doprovázel klid a pohoda. Zároveň děkujeme římsko-katolické farnosti v Benešově za poskytnutí prostor," poděkovala a popřála Blanka Škorpová, vedoucí Mateřského centra Hvězdička v Benešově.