Staré přísloví praví: "Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš!", a tak právě z tohoto důvodu tento svátek pravidelně oslavuje i celá Mateřská školka v Divišově.

Ani letos děti nezahálely a na tento den se pořádně připravovaly. Tématu se věnovaly celý týden. Pomocí prožitkového učení, pokusů, tvořivých činností a interaktivních pomůcek se seznamovaly s naší planetou a přírodními živly. Dozvěděly se, proč je důležité chránit přírodu, třídit odpad, šetřit vodou a energie. Naučily se řadu krásných básniček a písniček a samozřejmně nechyběla ani píseň od Zdeňka Svěráka - Chválím tě Země má. V každé třídě vznikla nádherná výstava výtvarných prací naší modré planety.

Během Dne Země již mohla proběhnout velká oslava. V každé třídě byla připravena zábavná stanoviště, na kterých děti prověřily své získané vědomosti. Všichni to hravě zvládli a na naše malé ochránce čekal diplom, medaile a také něco dobrého.

A co že děti popřály naší Zemi: "aby byla šťastná, rostlo na ní hodně stromů, aby byla čistá a abychom ji chránili a nemuseli pak uklízet nepořádek ve vodě i na zemi."

A protože divišovské děti si k práci pravidelně zpívají: "I když jsme jen malé děti, umíme už třídit smetí, modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená. Nedá nám to žádnou práci, už jsme jako dospěláci, papír, plasty, sklenice, kartonové krabice…", tak za nás všechny věřím, že se společně o naši modrou planetu budeme všichni společně starat, tak jak si zaslouží. Vždyť je to náš domov!