Koncert byl zahájen sborovými skladbami z filmu Slavíci v kleci za doprovodu varhan. Následovala půvabná pastorela Josefa Schreiera a nakonec pastorální slavnostní mše téhož autora. Její zpěvnost a nakažlivou radost se podařilo bezchybně přenést na posluchače, kteří nadšeně aplaudovali.

Po dlouhotrvajícím potlesku všichni hudebníci zazpívali jednu z nejstarších rorátních písní Rosu dejte ó nebesa a její tajuplná atmosféra spolu se slovy faráře Marcela Timka vytvořila správnou adventní náladu.

Soubor Melos se rozrostl na dvacet sedm hudebníků. Díky tomu se podařilo prostory zaplněného kostela sv. Anny prosytit plným zvukem smyčců, varhan a zpěváků. Jednalo se o druhý koncert tělesa, které je v Benešově jediným stálým komorním sdružením.

Vůdčí osoba Melosu, mladý dirigent a konzervatorista Tadeáš Tulach, prozradil, že již nyní se začíná s přípravami jarního koncertu.

Ondřej Kuchař