Vytvořte doma, samostatně nebo ve třídě, v družině či při distanční výuce jeden obrázek nebo trojrozměrný předmět jakoukoliv výtvarnou technikou na formát v rozmezí A4–A1. Doručte na adresu Sázavského kláštera.  Obrázek na zadní straně označte adresou rodiny dítěte nebo školky, školy, výtvarného kroužku ap. a telefonním číslem nebo emailovou adresou. Neoznačené práce budou sice vystaveny, ale nebudou odměněny!

Všechny práce budou vystaveny v křížové chodbě kláštera do konce září 2021 a návštěvníci si je budou moci zakoupit. Výtěžek bude předán správě kláštera jako účelový dar na financování zabílených nástěnných barokních maleb svatoprokopské legendy a výtvarné potřeby pro interaktivní tvůrčí programy pro rodiny s dětmi a seniory v Sázavském klášteře.

Vyprávějte si, čtěte si, tvořte a pomozte nám podpořit tvořivost a našim restaurátorům a budoucím generacím odhalit zabílené malby s příběhy o sv. Prokopu v ambitu kláštera.