Potok se otáčí kolem vesnice Čeňovice. Zde protéká lokalitou kde stával Čeňovický mlýn a jsou zde ještě pozůstatky náhonu. 

Dále potok pokračuje ve směru vrcholu Vijanka a severně od vsi Humenec se do něj vlévá potok Humenec. Pod Vijankou se nachází Smilovský rybník, který je sycen Křešickým potokem. V Křešicích je napájen dalším potokem od jihu a sám napájí Křešický rybník. Je zde zahrazen, takže voda může natékat do rybníka.

Zahloubeným údolím pokračuje dále severovýchodně až k obci Třemošnice, kde se do něj zleva z Mariánského údolí vlévá Ostředský potok tekoucí z Ostředka. Východně od Třemošnice podtéká pod mostem dálnici D1 a zprava se do něj vlévá potok Pijavka sbírající v několika větvích vody v místních lesích.