Účastníci procházejí jednotlivými stanovišti a cílem je, aby si s pomocí týmových pracovníků zmapovali své zdravotní hodnoty jako je krevní tlak, výška, hmotnost, podkožní i viscerální tuk, kosterní svalovina, poměr pás/ bedra, výdechová rychlost, výpočet bazálního metabolismu a BMI. Součástí programu je také Harvardský step test s trojfázovým měřením pulzu, testy závislostí a podrobný test životního stylu. Přídavná stanoviště mohou také nabídnout relaxační masáže šíje, prodej zdravotní literatury a produktů zdravé výživy, poradenství při závislostech a duchovní poradenství.

V návaznosti na zjištěné hodnoty jsou klientům doporučené praktické kroky ve zlepšení jejich životního stylu a minimalizování zjištěných rizikových návyků. Cílem je dosáhnout zlepšení jejich zdraví ovlivňujících hodnot, snížení rizika civilizačních nemocí a tím zvýšení kvality života. Klienti mohou nalézt podporu pro realizaci svých předsevzetí v některém z klubů zdraví, fungujících po celém území ČR.

Akce Den zdraví navazuje na pravidelnou činnost Klubů zdraví Benešov, kde se problematice zdravého životního stylu věnujeme formou přednášek či ukázek zdravého vaření.

Jan Chmel