Bližší informace se dozvíte na e-mailu: janchmel@centrum.cz nebo na tel. čísle 605 785 929. 

O profesoru Johnu Scharffenbergovi:
Profesor John A. Scharffenberg je emeritním profesorem Univerzity Loma Linda v Kalifornii a je odborníkem v oblasti preventivní medicíny a výživy. Narodil se v Šanghaji v roce 1923, kde jeho rodiče pracovali jako misionáři. V osmnácti letech se přestěhoval do USA. Po studiu preventivní medicíny získal v roce 1956 doktorát v oblasti výživy na Harvardské Univerzitě, kde se věnoval výzkumu cholesterolu a aterosklerózy.Jako profesor Univerzity v Loma Lindě byl hlavním školitelem lékařů v oblasti primární prevence. Působil také několik let jako tajemník pro klinickou výživu Národní obrany v Marylandu. Stále udržuje kontakty a vyměňuje si zkušenosti s některými představiteli odborných amerických společnosti (pro kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, výživu a dalších).Stal se uznávaným odborníkem a průkopníkem dodnes stále úspěšně používaných vzdělávacích programů pro veřejnost. Jedná se např. o programy snižování nadváhy, prevence onkologických onemocnění, prevence srdečně-cévních onemocnění. Je také autorem několika publikací o vlivu výživy na civilizační onemocnění a známým přednášejícím nejen v USA, ale také ve světě. John patří k Adventistům sedmého dne z Loma Lindy, což je skupina popsaná v knize „Modré zóny“ a patří do pěti míst na naší planetě, kde se lidé ve zdraví dožívají nejvyššího věku. Knihu napsal Dan Buttner, stálý spolupracovník National Geografic. Od roku 2000 se týmy vědců – lékařů, antropologů a sociologů – zajímají o způsob života lidí na těchto 5 místech planety. John mnoho těchto dlouhověkých lidí z Loma Lindy osobně zná. On sám je zajímavým důkazem vlivu životního stylu na naše zdraví. Ve svých 99 letech je vitální, má všechny své zuby a jen 2 kazy. Je duševně v dobré kondici a neustále se věnuje přednáškové činnosti a svému vzdělávání. Cestuje po celém světě a přednáší o prevenci civilizačních nemocí a programu NEWSTART.