V závěru byly samozřejmě všechny děti za své sportovní nasazení odměněny diplomem a sladkou odměnou.