V minulém roce měl být také součástí oslav 800 let Benešova. Bohužel i tuto literární akci poznamenal covid – 19. Z loňského jubilejního pátého ročníku se nám podařilo uskutečnit pouze dva večery. Prvním byl pořad nazvaný Očitý svědek a byl věnován historii Benešova. V Šímově síni MUD Benešov zazněly velmi zajímavé vzpomínky prvníhobenešovského  prvorepublikového kronikáře Ladislava Trmala v podání Františka Kreuzmanna a Pavla Hozy, za hudebního doprovodu klarinetisty Michala Kostiuka. O pár dní později se uskutečnil druhý literární večer, tentokrát věnovaný detektivnímu žánru. V prostorách Café Na slovíčko zazněl detektivní román, dnes už téměř zapomenutého, ale svého času nejprodávanějšího autora detektivek, skvělého anglického spisovatele Petera Cheyneyho. Do světa podsvětí a kriminálních živlů vás zavedli František Kreuzmann a Zdeněk Dočekal, který hrál na akordeon. 


Bohužel další čtyři literární večery, které byly připraveny, ale vlivem covidové situace na jaře již nezazněly. Šlo o pořad, věnovaný dvoustému výročí narození Boženy Němcové, nazvaný Paní Jemná. Komponovaný pořad je složený z veršů Františka Halase a úryvků z životopisu Boženy Němcové, který napsal Václav Tille, v interpretaci Marty Vančurové a Jiřího Klema. Do světa študáků a kantorů nás měl zavést pořad Pozor,…zkouším!! Měl ho posluchačům vyprávět herec Radek Valenta za vydatné pomoci kytaristy Jana Matěje Raka. Tradičním setkáním s autorem měl být rozhovor s překladatelem Alešem Pohorským, díky jehož překladu bychom byli svědky posledních dnů Napoleona Bonaparta.

Pořadem měl provádět Pavel Hoza a ukázky z díla přečíst skvělý interpret a herec Jan Vlasák za violoncellového doprovodu Margit Koláčkové. Poslední festivalový pořad měl být věnovaný jazzu a významnému českému básníku Josefu Kainarovi. František Kreuzmann by nás prostřednictvím básní Josefa Kainara rád přesvědčil o tom, že poezie se dá i žít, Pavel Hoza by nás seznámil s osobností tohoto velkého českého básníka a v podání vynikajících hudebníků a improvizátorů, flétnistky Lenky Kozderkové a klavíristy Zdeňka Dočekala, by zazněly swingové, bluesové a jazzové melodie. 

Celý tento připravený blok pořadů byl znovu připraven na podzim 2020. Bohužel opět covid zapracoval a my jsme se museli smířit s tím, že se snad s naším literárním publikem u těchto pořadů sejdeme letos na podzim. Držíme si vzájemně palce a stále doufáme, že to na podzim vyjde. 
 
Za pořadatele Benešovského literárního festivalu Věra Hozová