Automatická závlaha vylepšila kondici hřiště

Tělovýchovná jednota Svoboda Ratměřice postupně vylepšuje materiální podmínky pro výchovu mladých fotbalistů. Zatím poslední důležitou financí do areálu místního hřiště je vybudování automatického zavlažovacího systému. Díky němu je travnatá plocha ve skvělé kondici po celou dobu fotbalové sezony.

„Nové fotbalové hřiště jsme vybudovali v roce 2011. Disponovalo sice již odvodňovacím systémem drenáží, ten však způsoboval vysychání travnaté plochy. Klub řešil tento problém zavlažováním přenosnými i pojízdnými postřikovači. To však bylo vzhledem k častému využití plochy pro tréninky i zápasy nedostatečné,“ vysvětlil ratměřický starosta a zároveň místopředseda fotbalového klubu Viktor Liška.

Na ratměřickém hřišti totiž trénují a hrají své zápasy mužstva minipřípravky, mladší a starší přípravky, mladších i starších žáků, dorostu a mužstvo dospělých. V areálu se konají pravidelné fotbalové přípravné kempy a turnaje pro přípravky. Takové zátěži zvlášť při sušších měsících nebyla hrací plocha schopná odolat a zůstat v potřebné kondici.

Během letní fotbalové přestávky bylo na postranní čáry fotbalového hřiště nainstalováno šestnáct postřikovačů a uvnitř hřiště postřikovačů osm. Podle tlaku vody a volitelného nastavení trysek mají dostřik od třinácti do dvaceti tří metrů a jsou schopny variabilně dle potřeby zajistit rovnoměrnost závlahy. „Nový zavlažovací systém je napojený na stávající vodovodní rozvod přivádějící vodu podél postranních čar hřiště a na dvě akumulační nádrže, které zásobuje podzemní vodní vrt,“ upřesnil Viktor Liška.

Že se automatická závlaha osvědčila, o tom se letos přesvědčili nejen domácí Šelmy, ale také přespolní hráči při zápasech okresních soutěží a turnajích.

„Na pořízení automatického závlahového systému za 567 tisíc korun čerpala TJ Svoboda Ratměřice, která je provozovatelem sportovního areálu, dotaci ve výši 454 tisíc korun z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje,“ dodala manažerka Mikroregionu Voticko Jitka Poláčková, která pomáhala s administrací projektu.

Mezno má nový stroj pro hospodaření v lesích

Dotace z Programu rozvoje venkova pomohla obci Mezno s pořízením lanového navijáku s bezdrátovým dálkovým ovládáním. Stroj s ocelovým lanem je určený pro stahování a přibližování dřeva.

„Nákup lanového navijáku pro lesní práci byl realizován díky dotaci ve výši 101 tisíc korun. Celkové náklady se vyšplhaly na 245 tisíc korun,“ řekla manažerka Mikroregionu Voticko Jitka Poláčková. Díky novému stroji může Mezno efektivněji hospodařit v obecních lesích.

Na hřbitově v Červeném Újezdě obnovili plot

„Nový“ hřbitov se smuteční síní na okraji obce Červený Újezd se letos dočkal obnovy oplocení. Asi 135 metrů dlouhé a včetně betonové podezdívky 1,6 metru vysoké oplocení bylo sice konstrukčně ve slušném stavu, vlivem povětrnostních podmínek a času nepůsobilo už několik let vizuálně nejlepším dojmem.

Obec proto za pomoci kanceláře Mikroregionu Voticko požádala o dotaci z dotačního programu Údržba a obnova stávajících kulturních památek, který vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR. Žádost byla úspěšná.

Odborná firma zbavila betonovou podezdívku mechu a nečistot, z kovového plotu zmizel starý odlupující se nátěr a novým dvojím nátěrem byla prodloužena životnost oplocení. Celkové náklady se vyšplhaly na 223 tisíc korun, dotace ve výši 157 tisíc korun pokryla větší část nákladů.

Kaplička v Heřmanicích je zase ozdobou návsi

Ačkoli kaple na návsi ve Velkých Heřmanicích prošla v uplynulých letech dílčími opravami fasády, její stav vyžaduje kompletní rekonstrukci. A to především kvůli vzlínající zemní vlhkosti, která zapříčinila opadávání omítek jak zvnějšku tak uvnitř kaple. Kvůli staré a poškozené střešní krytině z bobrovek do kaple zatékalo.

close Kaple se zvoničkou ve Velkých Heřmanicích po obnově vnějšího pláště a střechy. info Zdroj: se svolením Mikroregionu Voticko zoom_in Kaple se zvoničkou ve Velkých Heřmanicích po obnově vnějšího pláště a střechy.

Díky dotaci z programu Údržba a obnova stávajících kulturních památek začala obec Heřmaničky v letošním roce s první etapou kompletní rekonstrukce sakrální památky. Kaple dostala novou střechu i fasádu a je zase ozdobou návsi.

„Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 349 tisíc korun, uhradit je pomohla dotace ve výši 242 tisíc korun,“ sdělila manažerka Mikroregionu Voticko Jitka Poláčková.

Nezdobená kaplička na Lysé září novotou

Jednoduchá nezdobená kaplička se sedlovou stříškou u Lysé provázela ty, kteří míříli do Votic od Jankova zřejmě už od konce 18. století. Více o jejím původu není známo. Chátrající památce se letos podařilo vrátit skromnou, ale krásnou tvář.

close Kaplička na Lysé je od roku 1958 zařazena na seznam nemovitých kulturních památek České republiky. info Zdroj: se svolením Mikroregionu Voticko zoom_in Kaplička na Lysé je od roku 1958 zařazena na seznam nemovitých kulturních památek České republiky.

Odborná firma odstranila poškozené drolící se omítky a nahradila je novými. Stejně jako doplnila poškozené či chybějící římsy. Výměny se dočkala poškozená prejzová krytina. Restaurátor ošetřil a zakonzervoval kamennou kouli a kovový kříž na hřebenu střechy kaple.

Na opravu drobné sakrální památky ve výši 86 tisíc korun čerpalo město Votice dotaci z programu Údržba a obnova stávajících kulturních památek ve výši 60 tisíc korun. A administrací projektu pomohl Mikroregion Voticko.

Lidé v Neustupově nezapomínají na oběti války

close Pomník obětem 1. světové války připomíná neustupovské padlé. Autorem sochy z pískovce je táborský sochař František Kareš. info Zdroj: se svolením Mikroregionu Voticko zoom_in Pomník obětem 1. světové války připomíná neustupovské padlé. Autorem sochy z pískovce je táborský sochař František Kareš. Za finanční podpory Ministerstva obrany ČR byl obnoven památník obětem první světové války na náměstí v Neustupově. Pískovcový podstavec se sochou truchlící ženy připomíná jména pětasedmdesáti padlých vojínů z let 1914 až 1918.

Během letních měsíců byl pomník očištěn od mechu a dalších nečistot, kamenné části byly naimpregnovány a betonový základ obložen žulovými deskami. Zároveň byla nově vyzlacena jména padlých a další nápisy. 62 tisíc korun pomohla městysu Neustupov uhradit dotace z Ministerstva obrany ČR, 17 tisíc korun uhradil městys ze svého rozpočtu.

Mikroregion Voticko