Miloslav Peroutka se zmínil o nemocech a nákazách včel medonosných, ale také například o jejich invazním predátorovi sršni asijské.

Na programu budou ještě tři středeční přednášky se začátkem v 17 hodin:
29. března:  Apiterapie – léčení medem a včelími produkty (přednáší Hana Chmelová), 
12. dubna: Jak přilákat včely do zahrad (přednáší Přemek Petrák), 
26. dubna: Pozoruhodný svět včel – kouzelné schopnosti včel (přednáší Hana Chmelová).

Co se týká výstavy s názvem Včely slaví 120 let, ta je přístupná do pondělí 8. května. Navštívit ji lze vždy od úterý do neděle od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Dospělí zaplatí za vstupenku 40 korun, děti a senioři mají poloviční slevu.

Hana Chmelová