Hlavní organizátor Milan Hoke letos po dlouhé době zajistil po domluvě s Václavem Potůčkem otevření kostela pro příchozí, a to včetně prohlídky věže se zvony.

Jedná se o krásnou tradici, pravidelná setkání se známými ale i načerpání energie uvnitř kostela. Závěrem všichni mohli své známé obdaroval čtyřlístkem pro štěstí.