Žáci oboru truhlář Martin Bezdíček a František Vondráček z třetího ročníku tentokrát na medaile na Středním odboérném učilišti v Ohradní ulici v Praze 4 nedosáhli, ale od bronzového místa dělily Františka Vondráčka pouhé dva body, Martin Bezdíček pak obsadil šesté místo.

Předávání cen soutěžícím a pamětních listů zúčastněným se konalo v reprezentačních prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice v Praze spolu s dalšími řemeslnými obory, ve kterých se soutěžilo.

Vyrobené lékárničky se po dokončení povrchové úpravy dostanou do dětských domovů, kde budou sloužit svému účelu.

I přes absenci medailí si učni celé klání užili a získali cenné zkušenosti z porovnání vlastních schopností s ostatními soutěžícími.

Petr Sysel