Projektu se zúčastnilo celkem dvanáct dobrovolníků za doprovodu tří instruktorů. Byli tam studenti z Polska, Německa, Francie a České republiky. Komunikace probíhala v anglickém jazyce, který každý ovládal na dostatečné úrovni. Zástupkyně benešovské školy byly ubytovány společně v malém domku v odlehlé vesnici. Podílely se na vaření, uklízení a veškerých domácích pracích.

close Z prázdninového setkání budoucích aranžérů ve Francii. info Zdroj: Jana Křížová zoom_in Z prázdninového setkání budoucích aranžérů ve Francii. Samotný projekt byl rozdělen na dvě části. První týden zahájila přednáška, která měla seznámit s činností a poučit o bezpečnosti při zacházení s těžkými objekty, tedy kameny, do kterých se vyrývaly za pomoci dlát obrazce. Vzory byly celkem čtyři - květina, tvář, hvězda a orel, z čehož každý byl tvořen ze čtyř kamenů pískovce.

Tříčlenné skupiny měly jeden obrazec. Na jednu osobu připadla jedna část obrázku, přičemž na posledním, čtvrtém kameni se skupina podílela společně. Po poměrně náročném pětidenním pracovním týdnu přišel čas na víkendový odpočinek. Ten zahájil výletem do města Dijon na prohlídku několika druhů místní architektury. V neděli se jednalo o návštěvu bývalé nemocnice a chudobince z roku 1443 ve městě Beaune.

Druhá část projektu pokračovala v dalším týdnu, to už se tvořil finální vzhled zahrady. První den došlo na měření místa pro výtvory, které bylo ohraničeno pomyslnou kamennou zdí. Zahrada byla viditelná pouze z horní perspektivy, což znamená, že kolem obrazů se nacházely pouze kamenné cestičky. Po jejich vytvoření přišlo na řadu konečné kulaté ohraničení, připomínající slunce s paprsky.

Budoucí aranžérky z Benešova byly se svou prací spokojené a s pýchou se vrátily zpátky domů. Vyjádřily radost za příležitost naučit se nové věci a poznat skvělé lidi a jejich kulturu.