Nejprve nás průvodce zavedl do sálu hlediště, kde nám vyprávěl o důležitých poznatcích a osobách, co se podílely na stavbě budov Národního divadla. Následovně jsme zabrousili do podzemní části, kde jsme mohli spatřit základní kameny. Během procházení divadla nám průvodce vyprávěl o foyerech v přední části budovy nebo dokonce i o stropních malbách, rovněž nám vysvětlil malby osmi múz na stropní části hlediště.

K závěru prohlídky jsme se po schodištích vydali k nejvyššímu místu divadla, k výhledu, jímž je terasa, z které jsme mohli shlížet na Pražský hrad a krásu Vltavy. Zde jsme se nakonec vyfotili a budeme na tento společný den a zážitek vzpomínat.

Výlet jsme zakončili společnou procházkou po Václavském náměstí, kde jsme si prohlíželi výkladní skříně a analyzovali jejich vnitřní konstrukce a zkoumali, jak si s jejich interiérem poradili zdejší aranžéři. Mohli jsme obdivovat třeba krásu sklářství a průmyslu obecně. Nedílnou součástí výletu byl i dobrý oběd.

Michaela Slušná