„Naše úloha spočívá v podpoře člověka v dosažení co největší samostatnosti. Ke každému přistupujeme zcela individuálně a na základě jeho potřeb. Nevyhýbáme se překážkám, naším cílem je naopak za všech okolností hledat uspokojivá řešení. V současné době se zaměřujeme na tři oblasti odborné pomoci,“ uvedla ředitelka společnosti Pavla Fleischhansová.

close Oblast odborné pomoci pro lidi se zdravotním postižením: podpora samostatnosti v rámci Osobní asistence. info Zdroj: Jana Krupková zoom_in Oblast odborné pomoci pro lidi se zdravotním postižením: podpora samostatnosti v rámci Osobní asistence. V rámci Osobní asistence se na Rytmus Střední Čechy nově obrací rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Příběh Marušky dokládá, jak se služba může projevit v několika úrovních života. „S asistentem se Maruška naučila samostatně cestovat autobusem do školy. Kromě větší nezávislosti a růstu sebevědomí tak získala další šanci začlenit se mezi své spolužáky. Plněním dílčích úkolů v domácnosti postupně přebírá část zodpovědnosti za její fungování,“ přiblížila vedoucí služby Osobní asistence Petra Povolná.

„Rodiče se z pochopitelných důvodů občas nacházejí na pokraji vyčerpání, zájmový kurz jógy tak Maruška navštěvuje rovněž s podporou asistenta. Posiluje tím komunikaci, navazuje vztahy a je obohacena o nové zážitky. Výsledkem je vlastní prostor a možnost nadechnutí pro všechny zúčastněné. Seberealizace přispívá k doplnění psychických i fyzických sil. To je ke zvládnutí náročné životní situace klíčové,“ doplnila Petra Povolná.

Sociální rehabilitaci využívají lidé, kteří se snaží rozvinout své schopnosti a uplatnit se na běžném trhu práce. Rytmus Střední Čechy nabízí formou Podporovaného zaměstnávání pomocnou ruku v orientaci na portálech práce, vytipování vhodné profese, oslovení dostupných zaměstnavatelů a zpočátku i v asistenci přímo na pracovišti. Během praktických kurzů se lze zdokonalit například ve vaření, počítačové a finanční gramotnosti nebo bezpečném cestování. Tranzitní program zase cílí na zdárný přechod do dospělého života po ukončení školní docházky.

„Samozřejmostí je pro nás rovnoprávnost občanů. Zapojujeme se do uplatňování práv a vyjednávání nároků na úřadech. Veliké oblibě se těší pravidelné organizování a realizování výletů – zoo, bazén, muzeum, bowling atd. Mimo hranice domova, ale v bezpečném prostředí kolektivu se klienti aktivně podílí na tvorbě svého volného času,“ řekla vedoucí služby Sociální rehabilitace Hana Žemličková.

Podpora samostatného bydlení slouží v okamžiku, kdy člověk chce opustit pobytové zařízení a postavit se na vlastní nohy nebo nadále zvládat každodenní činnosti ve své domácnosti. „Jsme nápomocní v podávání žádosti o přidělení bytu, následném stěhování a postupném zabydlování. S asistentem si klient při péči o sebe upevňuje podstatné návyky spojené s hygienou, oblékáním, stravováním a důstojným bydlením. Doprovázíme na úřady, do obchodů, k lékaři nebo třeba do parku, protože právě i to někdy stačí k nastartování velkých změn v životě,“ naznačila Petra Povolná.

Ze zkušeností asistentek vyplývá, že i když jsou motivace pro využití jejich služeb různorodé, každý malý krok na cestě k osamostatnění je stejně důležitý. „Nemusíte na vše být sami! I pouhé sdílení přináší úlevu. Stačí sebrat odvahu, uvěřit, že si mohu říci o pomoc a domluvit si schůzku. Zastoupení máme v kancelářích v Benešově, Voticích a Vlašimi. Díky realizaci projektu „Na cestě – zvýšení flexibility terénních služeb“ se nám letos navíc podařilo získat dva nové automobily. Terénní služby se tak obzvláště ve vesnických částech regionu stávají dostupnější,“ dodala ředitelka Pavla Fleischhansová.

Kontakty na vedoucí služeb
Hana Žemličková: 773 391 182, vedouci.bn@rytmus-sc.cz (služba Sociální rehabilitace)
Petra Povolná: 773 391 184, vedouci.psb@rytmus-sc.cz (služba Podpora samostatného bydlení + Osobní asistence)