Mluvilo se o pracovně právním vztahu mezi zaměstnavatelem a rodičem, kterému končí rodičovská dovolená. Konkrétně o tom, jaká jsou práva a povinnosti obou stran.

Dále o tom, jak by měli postupovat rodiče, kteří se z nějakého důvodu po rodičovské dovolené nemohou vrátit do práce – například z důvodu péče o rodinného příslušníka nebo vzhledem k zvýšeným nárokům vzdělávání dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami. Hovořilo se také o nabídce rekvalifikačních kurzů a možnosti čerpání dávek podpory a dalších sociálních dávek.

Velké poděkování patří Mgr. Jitce Hendrychové a Martinovi Lukešovi z Úřadu práce Benešov a také Mgr. Veronice Kondrátové, vedoucí odboru sociálního a zdravotního města Benešova, za velmi praktické a otevřené informování o celé problematice. Diskusi uvedla a moderovala Ing. Jana Čechová, předsedkyně Mateřského centra Hvězdička.

Pro mnohé účastnice bylo milým zjištěním, že dveře úřadu práce jsou jim otevřené nejen pro pomoc při hledání zaměstnání, ale mohou zdarma využít poradenství zaměstnanců úřadu, včetně právního.

Jak během diskuse několikrát zaznělo, pokud se maminky dojdou na úřad včas poradit, často se vyhnou komplikacím nebo pro ně nevýhodným dohodám se zaměstnavatelem.

Z hlediska bariér v uplatnění na trhu práce přítomné ženy nejčastěji spontánně zmiňovaly fakt, že v Benešově a okolí chybí zkrácené nebo flexibilní pracovní úvazky. Větší čas z nich pracovala před narozením potomka nebo potomků v Praze a nyní s dětmi si už nedovedou reálně představit, že budou trávit plnou pracovní dobu v práci a k tomu navíc absolvují časově náročnou dopravu.

Tato aktivita proběhla v rámci projektu MC Hvězdička s názvem Jsme tu s vámi a pro vás, který je podpořen z dotačního programu MPSV Rodina a Grantového fondu Města Benešova.