Původní záměr organizátorů byl, že se setkání uskuteční v herničce mateřského centra, ale vzhledem k velkému zájmu bylo třeba prostory operativně změnit. Poděkování proto patří obecně prospěšné společnosti Posázaví, která pro přednášku zdarma zapůjčila svou zasedací místnost.

close Z přednášky Barbory Voldřichové na téma duševní zdraví v Mateřském centru Kopretina v Benešově. info Zdroj: Jana Čechová zoom_in Z přednášky Barbory Voldřichové o duševním zdraví v Benešově.

Sešly se totiž téměř čtyři desítky účastníků. Lektorka Barbora Voldřichová s nimi postupně prošla otázky, co je to psychické zdraví a jak si ho udržet, jaké jsou principy sebepéče a pilíře zdraví a jak podporovat správné návyky, které nám zajistí psychickou pohodu a vyrovnanost. Prostor byl i na krátká praktická cvičení a nácviky technik. Účastníci pozorně poslouchali a na konci přednášky se aktivně zapojili do diskuse.

Přednášku na téma péče o duševní zdraví jako priorita je součástí letošního cyklu besed, které město Benešov pořádá právě na podporu psychického zdraví. Současná doba je náročná a je velmi dobře, že se tak děje. Věřím, že právě osvěta a včasná prevence mohou mnohým lidem pomoci.

Tato aktivita se uskutečnila zároveň v rámci projektu Mateřského centra Hvězdička s názvem Jsme tu s vámi a pro vás, který je podpořen z dotačního programu ministerstva práce a sociálních věcí Rodina a Grantového fondu Města Benešova, oblast ostatních veřejně prospěšných účelů.

Jana Čechová, Mateřské centrum Hvězdička