Organizátorky z Hvězdičky pro ně v sobotu 9. září připravily zábavné pohádkové odpoledne v areálu benešovských Koupadel na Sladovce. Holčičky a kluci tam mohli plnit 13 zábavných disciplín inspirovaných pěti oblíbenými pohádkami. Mohli si také zaskotačit v nafukovacích hradech nebo se po vodní hladině nádrže nechat povozit na raftech.

V rámci oslavy došlo i na narozeninový dort. Ten pro děti připravili pejsek s kočičkou. Rodiče a mnohé děti pod maskami poznali dvě hlavní organizátorky z Hvězdičky Martinu Götzovou a Blanku Škorpovou, které odhalení dortu spojily s krátkou humornou scénkou. Dort byl složený z malých perníkových hvězdiček, aby kousek „dortu“ vystačil na všechny děti.

Zábavné odpoledne se neslo v příjemném a pohodovém duchu. Milé bylo i to, že se tam setkala velká část maminek, které stály při zrodu Hvězdičky – Jana Čechová, která celých 20 let z pozice předsedkyně mateřské centrum zastřešuje. Dále například Iva Sadílková, která ve Hvězdičce vede kroužek Hrajeme si na divadlo a je hlavní osobou při přípravě pohádkových představení, Jana Rendová, která má na starosti účetnictví a má za sebou řadu pohádkových rolí, nebo Šárka Kubů, Petra Járová, Dana Jelínková, Lenka Veselá nebo Monika Pospíšilová, které také vystupují v pohádkových představeních organizovaných Hvězdičkou a rovněž pomáhají, když je to potřeba.

Z přednášky Barbory Voldřichové o duševním zdraví v Benešově.
Přednáška o duševním zdraví vzbudila velký zájem. Muselo se změnit místo konání

A nejinak tomu bylo i při narozeninové oslavě. V maskách pohádkových postav provázely děti na disciplínách. Na narozeninovou oslavu přišly také Iveta Hronková a Lada Pavlíčková, které už sice v mateřském centru aktivní nejsou, ale před dvaceti lety byly a svou aktivitou také významně přispěly k jeho založení.

Dvacet let je dlouhá doba - jak v životě organizace, tak v životě lidském. Do Hvězdičky stále přicházejí nové maminky. Pravdou však je, že těch aktivních, které by chtěly vést kroužky, spoluorganizovat program v herně nebo se podílet na organizaci, je méně, než tomu bylo v začátcích činnosti centra.

Divadélko Mateřského centra Hvězdička v aule Gymnázia Benešově: pohádka O Budulínkovi.
Foto: Odvážné děti převlečené za liščata si v pohádce zahrály s Budulínkem

Nabízí se tedy otázka, zda se v Benešově můžeme těšit na další roky s Mateřským centrem Hvězdička. Zda týmu organizátorek nedojdou po těch dlouhých letech síly a energie organizovat pro rodiny s dětmi všechny ty kroužky, cvičení, herničku, besedy, přednášky nebo akce pro širokou veřejnost. Jejich odpověď zní: Těšíme se na další pokračování. I pro 21. sezonu připravujeme pestrý program.