Přednášející se velmi dobře doplňovaly. Nejprve otázku školní připravenosti ze svého pohledu uvedla školní psycholožka Radmila Pikorová, která ještě v minulém školním roce pracovala v poradenském pracovišti Pedagogicko-psychologické poradny v Benešově. Poté následovala se svým příspěvkem Lucie Dušková, ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek v Benešově, a téma uzavřela Hana Procházková, ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská.

Na besedě se zaměřily na témata a otázky spojené s nástupem dítěte do první třídy základní školy. Konkrétně například na to, co zahrnují pojmy školní zralost a školní připravenost. Jaké jsou příčiny a důsledky školní nezralosti či nepřipravenosti. Dále také, jaká je role rodiny, mateřské školy a základní školy. Jak připravit dítě na vstup do 1. třídy, jak si zvykat na školu a jaký́ je význam přípravné třídy.

Účastníci se také dozvěděli, jaká je role poradenského pracoviště, jak na školní zralost nahlíží psycholog, jak řešit odklad školní docházky a v neposlední řadě, jaká je školská legislativa související se zahájením povinné školní docházky.

Od účastníků zazněla celá řada dotazů - nejčastěji se dotazovali na otázky související se spádovostí škol a také, jaké mají ředitelky mateřských a základních škol zkušenosti s dětmi, které do základní školy nastoupí před dosažením šesti let věku. Přednášející ochotně a profesionálně zodpověděly všechny položené dotazy.

Beseda se konala v rámci projektu Mateřského centra Hvězdička v Benešově s názvem „Jsme tu s vámi a pro vás“, který je podpořen z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Rodina a Grantového fondu Města Benešova.