Dále na požadavky na roli ženy a muže, na rozdílnost potřeb holčiček a kluků a také na komunikaci otec-matka-syn-dcera a řešení konfliktů.

Především však velmi ochotně a věcně reagoval na dotazy přítomných rodičů, které se týkaly radostí i starostí při výchově chlapců – a nejen jich.

Hodně dotazů směřovalo i na otázku vztahů mezi sourozenci i celých širších rodin.

Beseda se konala v rámci projektu Mateřského centra Hvězdička s názvem Jsme tu s vámi a pro vás, který je podpořen z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Grantového fondu Města Benešova.

Další besedy v Mateřském centru Hvězdička v Benešově
• středa 4. října od 17.30 hodin - Zdravé stravování, zdravý životní styl
• středa 11. října od 17.30 hodin - Vztahy mezi rodiči a dětmi
• čtvrtek 19. října od 19,00 hodin - První pomoc u dětí