Pochází z Ostravy, kde nejprve vystudoval Vysokou školu báňskou, obor úprava nerostných surovin. Poté přešel k dalšímu studiu, již milované literatury, na Filosofickou fakultu Ostravské univerzity. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pak dovršil svoje literárně zaměřené vzdělání doktorským studiem. Pracuje jako literární vědec a historik v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR v Brně, kde se zaměřuje na českou poválečnou poezii. Učí též literaturu na univerzitách v Ostravě, Brně a Opavě.

Jeho osobité básnické dílo získalo řadu ocenění: Státní cena za literaturu (2013), Cena Jana Skácela (2009), cena Nadace Českého literárního fondu (2020) a bylo přeloženo do mnoha jazyků, například angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, polštiny nebo slovinštiny. Dosud mu vyšlo devět básnických sbírek, prozaické texty publikované v Revolver Revue a velké množství literárních studií. Petr Hruška dnes patří k nejvýznamnějším autorům své generace.

Úvodem večera představil básník a pedagog benešovského gymnázia Pavel Hoza hosta, jeho poetiku i všestrannou činnost na poli literatury, zahrnující nejen psaní veršů, ale i badatelskou činnost v oblasti poezie a organizování různých literárních a uměleckých akcí.

V další části pořadu se v rozhovoru s Petrem Hruškou zajímal Pavel Hoza o to, jak autor vnímá, jaké důvody a významy má báseň, jak vzniká a působí na čtenáře a posluchače. Zajímavá je též symbióza autora a literárního vědce v jedné osobě, a její význam pro tvorbu. Petr Hruška přečetl krátkou prózu ze souboru sloupků, podpovídek a jiných krátkých textů V závalu, vydaných v Revolver Revue v roce 2020.

Na závěr večera zazněly v autorově interpretaci verše z jeho poslední básnické sbírky Spatřil jsem svou tvář, inspirované prvním obeplutím zeměkoule. V básních této sbírky nesené civilní poetikou, připomínající ve svém celku obraz jakési fiktivní plavby, vyjadřuje autor životní pocit současného člověka, zmítaného rozpory doby, hledajícího smysl a směr životní cesty v bezčasí světa, který nás obklopuje. Svět věcné a minimalistické poezie Petra Hrušky doprovázel a umocňoval kongeniální hudební doprovod klarinetisty Michala Kostiuka.

Setkání s básníkem Petrem Hruškou bylo zakončeno autogramiádou této knihy, kterou si zde mohli návštěvníci pořadu zakoupit. Měli jsme možnost poznat názory a pohled na poezii současného autora, který mimo jiné říká, že „poezie je způsob, jak nerozumět světu“ a „báseň je podivné, nečekané setkání, jako s divokým zvířetem“. Proto jsou jeho básně překvapivé nejen pro čtenáře, ale i pro samotného autora.