Z jeho bohatého odkazu, čítajícího přes 35 divadelních her, 154 sonetů a dalších děl, byla vybrána tragédie Hamlet, která patří k vrcholům anglické i světové literatury. Vychází ze starodávného skandinávského příběhu o princi Amlethovi a pojednává příběh mladého dánského prince Hamleta, který se potýká s morálním dilematem a touhou po pomstě za smrt svého otce, krále.

Nelehkého úkolu přiblížit návštěvníkům večera tento slavný dramatický titul a jeho poselství, se ujali Stanislav Rubáš z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, překladatel a teoretik, který se zaměřuje na ruskou a anglickou literaturu, a recitátorka Martina Longinová. V živé paměti je jejich zajímavé a inspirativní vystoupení před pěti lety v úvodním pořadu literárního festivalu s Puškinovým Evženem Oněginem.

Do češtiny byl Hamlet přeložen dvacetkrát. Stanislav Rubáš nás seznámil s některými překlady, zejména s verzí Zdeňka Urbánka, Erika Adolfa Saudka a z poslední doby s překladem Martina Hilského. Zasvěceně, s vtipem a nadhledem objasnil jejich rozdíly a zajímavé detaily, které mají vliv na vyznění určitých míst díla a mohou odhalovat i jinak skryté významy. Představil i základní dějový rámec dramatu.

Spolu s Martinou Longinovou tlumočili v umělecky výrazném přednesu úryvky z některých částí, také slavný monolog Hamleta Být, či nebýt. Díky tomuto srovnávání a vyprávění mohli zájemci lépe pochopit myšlenkovou závažnost, široký záběr a filozofickou hloubku této zřejmě nejslavnější divadelní hry. Je to dílo, které si svůj smysl nachází v každé době, dotýká se otázek etických, lidských vztahů a smyslu života.

Večer strávený ve společnosti Hamleta byl nadmíru zajímavý a plný stále aktuálních myšlenek. Dal návštěvníkům muzea také příležitost uvědomit si, že lidská povaha se časem příliš nemění. Stále v ní má a bude mít své místo láska, nenávist, lež, zrada i pomsta. A také proto budou lidé stále konfrontováni se světem, který není a nemůže být dokonalý, ale je také nečestný, někdy zkorumpovaný, plný intrik a nespravedlností.

A jak lze v tomto světě žít a zachovat si čistý štít? I z těchto důvodů je Hamletův drásavý vnitřní boj se zničující silou a protikladností lidských citů nadčasový a oslovuje i moderního člověka.