Slavnostní zahájení osmého ročníku se uskutečnilo důstojně ve čtvrtek 7. března v Šímově síni Muzea umění a designu v Benešově. Za organizátory festivalu přivítal početné návštěvníky básník, prozaik a profesor gymnázia Pavel Hoza a poděkoval za dlouhodobou podporu sponzorům, ale i všem, kteří se podílejí na organizaci a hladkém průběhu tohoto svátku mluveného slova.

S dramaturgií festivalu seznámil herec František Kreuzmann. Spolu pak připomněli význam Máchovy osobnosti a jeho díla, i jeho návštěvu Benešova roku 1832.

Letos je v rámci festivalu připraveno celkem pět literárních setkání, během nichž se návštěvníci mohou blíže seznámit s útvarem eseje, zamyslet se nad smyslem života ve slavném dramatu Hamlet W. Shakespeara, objevit fantasy román Patricka Rothfusse Jméno větru nebo poznat svět dekadentního básníka Jiřího Karáska ze Lvovic.

Úvodní pořad byl věnován erbovnímu dílu české literatury, lyricko-epické skladbě Máj, Karla Hynka Máchy. Toto vrcholné dílo českého literárního romantismu zaznělo v nesmírně působivém, výrazově bohatém a citlivém podání herce Jiřího Schwarze.

Dramatický příběh tří postav spojených hlubokou láskou i nenávistí na pozadí krásné májové přírody doprovodila hudební a zvuková koláž, která umocnila hloubku a myšlenkovou velikost díla, kde krása vnějšího světa je doprovázena hlubokým smutkem.

Strhující přednes sledoval dějovou linku skladby a nepatetickou sugestivností, frázováním a jemnou prací s hlasem odkrýval rytmus a zvukovou stránku veršů, jejich pohyb a napětí, barevnost i kontrasty světla a tmy.

Výsledkem byl monumentální dramatický účinek na posluchače a vnímání textu tohoto geniálního díla v celé jeho naléhavosti a kráse. Vždyť každá generace četla Máj, objevovala jej a nalézala v něm umělecké hodnoty. Svou imaginací a básnickým jazykem Máj pronikavě ovlivnil další básnické generace.

Návštěvníci odcházeli plni hlubokých dojmů z večera, v němž tak podmanivě ožilo nejproslulejší dílo české literární historie o kráse přírody, lásce i smrti, i když nás od jeho vzniku dělí téměř 190 let.