Na své si tak přišli především posluchači nejen barokní hudby. Kvarteto Pražské barokní harmoniky zahrálo ve složení Vilemína Vlachová, Petr Patočka, Miroslava Vaňhalová a Pavel Patočka.

Počasí navzdory předpovědím přálo a tak obavy z nepříjemné cesty na vrch Hradiště byly liché. Krátce před začátkem koncertu byly prostory kostela již plné posluchačů.

Po úvodním slovu paní Králíkové, zástupce farnosti Poříčí nad Sázavou, která za přispění Pavla Houšky, organizovala toto hudební odpoledne, zahájil koncert skladbou italského skladatele Girolama Frescobaldiho Fuga g-moll.

Následovaly dvě skladby od Georga Friedricha Händela, konkrétně Zadok the Priest a Hallelujah z oratoria Mesiáš. Po inertpretaci Händela bylo představeno Preludium, Fuge und Ciacona, jež má na svědomí německo-dánský varhaník Dietrich Buxtehude. Eugene Gigout se představil skladbou Toccata en Si Mineur a zahájil tak pomyslnou druhou část koncertu. Baldassare Galuppi, jenž měl nemalý přínos v rozvoji komické opery, byl prezentován skladbou Concero in D Minor.

Koncert kvarteta Pražské barokní harmoniky v kostele sv. Klimena na Hradišti. | Video: Pavel Houška

Samozřejmě nemohl chybět velikán barokní hudby Johann Sebastián Bach, z jehož repertoáru zazněla Fuga g-moll. Závěr hudební produkce byl pojat modernějším stylem. A proto Fryderyk Chopin, polský skladatel klasické hudby, byl představen Preludiem e-moll v úpravě od Motion tria, které je považováno za jakýsi „akordeonový crossover“ tj. spojení více hudebních stylů.

Palladio (Concerto grosso) od velšského současného skladatele Karla Jenkinse ukončilo vydařený koncert.

Že se odpoledne vyvedlo, potvrdily i dva přídavky, které si obecenstvo vyžádalo. Navíc zazněla skladba Preludium z Te Deum od Charpentiera a jako druhý přídavek Bach a jeho Badinerie ze Suity h-moll, který definitivně ukončil tento hudební zážitek.

Každý, kdo si našel čas, rozhodně nelitoval nedělního odpoledne.