Lucky Voice Band vystupoval několikrát na Pražské muzejní noci, na mezinárodním festivalu Baška, festivalu Karoliny Světlé, v Divadle Semafor, na pražském letišti a spolupořádá benefiční koncerty v Břevnovském klášteře. Spolupracoval také s rádiem Classic Praha na několika pěveckých setkáních Sborovna, které proběhly na různých místech v centru Prahy. Kromě koncertů v Česku zavítal Lucky Voice Band i do Německa a Rakouska. V roce 2017 se poprvé účastnil pěvecké soutěže - mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní v Olomouci, kde získal zlatou medaili. Další zlaté ocenění si odvezl později, v roce 2019, z Vyškova, z festivalu Antonína Tučapského.

Rok 2021 je pro sbor významným, protože v něm oslavil své 10té narozeniny, a to slavnostním dvojkoncertem v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze. Pro zpestření se také letos účastnil nesoutěžní formou festivalu Musica Orbis GLORIA v Praze, kde byl neoficiálně vyhodnocen porotou jako největší překvapení festivalu a dostal ocenění za choreografii.