To, co letos zažívají lékaři, sestry i dobrovolníci, lze jen těžko popsat. Při péči o nemocné covidem si sahají na dno svých sil. Avšak nebýt jejich obětavosti, byly by počty zemřelých mnohem vyšší. „Pro nás to byla – a vlastně stále je – doba vysokého nasazení a práce ve ztížených podmínkách. Péče o pacienty v izolaci je velmi náročná a přináší celou řadu problémů, se kterými se v ,běžné' intenzivní péči setkávám ojediněle, typicky v době chřipkových epidemií. Zde však nikdy nedošlo k tak zásadnímu narušení provozu nemocnice a jednalo se řádově o jednoho až dva pacienty ročně,“ řekl primář.

První vlnu zpětně vnímá jako dobu získávání zkušeností s novým onemocněním, druhá vlna byla o poznání složitější a dramatičtější. Na oddělení s těžkým průběhem nemoci skončilo několikanásobně více pacientů. Někteří pak boj s novou nemocí prohráli. „Vše jsme již prožívali na plno, bohužel i se všemi stinnými stránkami, a to včetně občasného neúspěchu v léčbě těžkých stavů,“ přiznal Jiří Stainbach.

Vůbec nejkritičtější okamžiky přišly v době, kdy druhá vlna nabírala na síle a počty nakažených a i těch mířících do nemocnic ve vážném stavu neustále rostly. Nikdo totiž netušil, zda se v Česku naplní scénář známý z ostatních zemí, kdy došlo k naprostému kolapsu zdravotnických zařízení. „V této souvislosti bych připomenul, že právě kvůli tolik nepopulárním omezením a lockdownu k tomu nakonec nedošlo,“ podotkl hořovický primář.

Mnoho lidí má i dnes tendenci covid zlehčovat a přirovnávat ho k sezónní chřipce. Jiří Stainbach sám ale takovéto srovnání jednoznačně odmítá. Většina populace sice prodělá onemocnění bezpříznakově a nebo má lehký průběh, ale ti, kteří takové štěstí nemají a skončí v nemocnici, stonají dlouho a je zde i vysoká úmrtnost. „Jedná se často o velmi komplikované průběhy, kdy nastávají závažné až fatální komplikace ještě dlouho po negativitě testu. V nejlepším případě je takový pacient ,pouze' na dlouhou dobu vyřazen u aktivního života,“ okomentoval primář a naznačil, že v nemocnici na umělé plicní ventilaci s kritickým průběhem nemoci nekončí jen pacienti s dalšími závažnými komplikujícími onemocněními. Množí se i případy, kdy jsou to lidé za normálních okolností zdraví, třeba i sportovci.

Primář si přeje a doufá, že třetí vlna nedorazí. Obává se však, že tomu tak nebude. S každým rozvolněním lze totiž očekávat opět vzestup nakažených. „Jako světlo na konci tunelu vidím očkování a samozřejmě ochotu rizikových skupin a určitého procenta ostatní populace nechat se očkovat,“ dodal.