V roce 2000 objevili archeologové v Českém Krumlově starý hřbitov ze 17. až 18. století s ostatky 11 těl včetně jedné ženy. Tři z těchto koster patřily tělům, jež byla z nějakého důvodu pohřbena do země velmi zvláštně: přestože tradice křesťanských pohřbů velí ukládat těla v orientaci od východu k západu, tato těla ležela v severojižním směru, tedy napříč oproti ostatním.

Ženská kostra se navíc našla s lebkou uloženou mezi kolenními klouby, s chybějícími třemi krčními obratly, s překříženýma rukama, jež byly kdysi zřejmě svázány (pravděpodobně růžencem), a s kamenem v čelistech. Další velké ploché kameny zatěžovaly končetiny všech tří koster.

Všechny tyto znaky svědčily o tomtéž: ti, kdo tato těla pohřbívali, byli přesvědčeni, že ukládají pod zem upíry – a snažili se zabránit jejich návratu na svět.

Hrůza z vampýrek

V 18. století vrcholila v celé Evropě včetně českých zemí hysterie z upírů, a to i přesto, že již tehdejší církev odmítala vampýrismus jako projev tmářství. Příznačné je také to, že až na nepočetné výjimky byly z upírství viněny zejména ženy.

„Pokud jde o pohlaví, to ženské je podezřelejší, je slabé a překypuje urputnými a prudkými vášněmi. Ženy ovládá představivost, nejsou tak dobře vybaveny rozumem ani obezřetností, nechají se snadno ošálit démonem,“ cituje spisovatel Peter Dinzelbacher, autor knihy Světice, nebo čarodějky?, dobové názory teologů zaměřených na démonologii. Podobně jako čarodějnické procesy, i hony na upíry se tak nejčastěji zaměřovaly právě na ženy.

Zvláště na venkově byla obava z nemrtvých vracejících se škodit lidem nesmírně silná a často vedla k překopávání hrobů, vyzvedávání mrtvých těl a jejich pálení. Takové počiny však notně narušovaly veřejný pořádek a vrchnost i církev jim začaly postupně bránit.

Pověrčiví lidé se tak ve své snaze zastavit upíra uchylovali k méně okázalým způsobům. Jedním z nich bylo právě stětí mrtvého těla a uložení hlavy mezi nohy, aby na ni „nemrtvý“ nemohl dosáhnout. Kámen v ústech měl zabránit oživlému upírovi v žvýkání. Kameny zatěžující končetiny a ruce svázané růžencem mu zase měly znemožnit pohyb a nedovolit mu povstat z hrobu.

Nešťastná novomanželka

Patřila žena, jejíž bezhlavá kostra se našla v Českém Krumlově, mezi oběti této protiupíří mánie? A pokud ano, kdo skutečně byla a čím si toto neblahé podezření vysloužila?

Nejžhavější kandidátkou je Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu, česká šlechtična z rodu Lobkowiczů, manželka Adama Františka ze Schwarzenbergu a vévodkyně krumlovská.

Tato aristokratka se narodila v roce 1682 jako nejstarší dcera knížete Ferdinanda Augusta z Lobkowicz a ve svých 19 letech byla provdána za jedenadvacetiletého Adama Františka Karla Eusebia ze Schwarzenbergu. Pro toho šlo o vynucený sňatek, protože si již před Eleonorou o své vůli namlouval neteř velvyslance vídeňského dvora ve Vatikánu Marii Karolínu z Althannu. Jeho otec ale tyto zásnuby zrušil a donutil syna ke sňatku s lobkowiczkou dědičkou, což mělo za důsledek, že manželství obou mladých lidí nebylo od počátku příliš šťastné.

Možná proto se jim dlouho nedařilo založit rodinu. První dcera se jim narodila až pět let po svatbě, další Eleonořino těhotenství skončilo potratem. Krizi prohloubilo to, že Eleonořin otec nevyplatil Schwarzenbergům slíbené dceřino věno.

Rozkol dospěl tak daleko, že oba manželé už spolu nedokázali sdílet společné sídlo, takže Eleonora nuceně opustila Vídeň, kde do té doby se Schwarzenbergem žila, a vrátila se k otci. Zhruba po roce ji její muž přijal zpět, ale vykázal ji na zámek Hluboká v jižních Čechách.

Záhadná upírka?

Vzájemné vztahy obou partnerů se ale tímto manželstvím na dálku začaly opět lepšit. Adam Schwarzenberg na Hlubokou rád zajížděl a jeho paní k němu v těchto chvílích nebyla nepříjemná. V roce 1722 se jim tak konečně narodil vytoužený dědic, dědičný princ Josef Adam. V té době ovšem bylo Eleonoře už 40 a Adamovi 42 let.

O deset let později Adam František ze Schwarzenbergu tragicky zahynul, když jej při lovu omylem zastřelil krátkozraký císař Karel VI. Eleonora tak musela převzít správu panství, přičemž se usadila na zámku v Českém Krumlově.

Právě tehdy mohl vzniknout zárodek pozdější legendy. Eleonora totiž byla na svou dobu velmi emancipovaná. Kouřila tabák, ráda lovila a jednou dokonce osobně skolila medvěda. To bylo dost důvodů na to, aby ji její vrstevníci začali odsuzovat.

Ve středním věku u ní navíc propukla vážná choroba (pravděpodobně rakovina slinivky), s níž si nevěděla rady, a zkoušela i léčbu pomocí nejrůznějších lektvarů. Na krumlovském zámku se po ní dochovaly mimo jiné účty za recepty s mnohdy obskurními ingrediencemi (mimo jiné prý „pila vlčí mléko“) a řada knih s okultní tematikou, věnující se smrti, upírům, démonům či astrologii. To vše mohlo vůči ní prohlubovat podezření.

V květnu 1761 v necelých 60 letech Eleonora ve Vídni zemřela. Na jejím těle byla údajně provedena pitva, která se tehdy u aristokratů běžně neprováděla. Podle rakouského záhadologa Rainera M. Köppla, profesora mediálních studií z Vídeňské univerzity a autora televizního dokumentu Kněžna upír z roku 2007, měla tato pitva zakrýt protiupírský zásah, pravděpodobně vyjmutí srdce, protože jeho veřejné probodení kůlem by mohlo vyvolat skandál.

O podezření na upírství má svědčit i to, že tělo Eleonory nebylo pohřbeno ve Schwarzenberské hrobce ve Vídni, ale bylo převezeno do Českého Krumlova a skromně pochováno v nezdobené rakvi v prostém hrobě označeném nápisem: „Hier liegt die arme Sünderin Eleonora. Bittet für sie.“, tedy „Zde leží ubohá hříšnice Eleonora. Proste za ni.“

Podle Köppla byla právě Eleonora předlohou ke Stokerovu hraběti Drákulovi: v první verzi svého románu prý spisovatel psal o upírce jménem Lenora, spočívající v hrobce rakouské princezny. Jméno Lenora se opravdu hodně blíží Eleonoře. Záhadná ženská kostra nalezená v roce 2000 pak má patřit právě jí.

Upírka Lenora z Čech? Stoker o ní věděl 

Je však pravděpodobné, že Köppl dává různé věci do mylných souvislostí. Vyjmutí srdce bylo přáním samotné šlechtičny, která si přála, aby spočinulo vedle jejího manžela (uložení srdce do zvláštní schránky na místo, k němuž měl zesnulý za života zvláštní vztah, nebylo u šlechty nijak neobvyklé). A prostý hrob s kajícným nápisem mohl být spíše projevem její zbožnosti či upřímně míněného pokání za nepříliš vydařený život, než známkou vampírství.

A ono „vlčí mléko“, které prý pila? Německý výraz wolfsmilch, který lze přeložit jako „vlčí mléko“ a jenž se našel mezi Eleonořinými recepty, označuje také léčivou bylinu jménem pryšec okrouhlý.

Pravda nicméně je, že Stokera skutečně inspirovala balada o upírce Lenoře se vztahem k Čechám. V roce 1774 napsal německý básník Gottfried Augus Bürger baladu „Lenore“, jež se stala jedním z prvních textů evropské literatury popisujícím nemrtvé. Ve své době byla tato práce docela známá a byla přeložena do angličtiny a francouzštiny, takže Stoker, ale třeba i Edgar Allan Poe ji znali.

Balada pojednávala o mladé ženě jménem Lenore či česky Lenora, jejíž manžel Vilém náhle násilně zemřel (podobně jako manžel Eleonory ze Schwarzenbergu - ten byl sice nešťastnou náhodou zastřelen, zatímco baladický Vilém padl jako voják v bitvě, ale příběh je podobný). Lenora pak prý kvůli jeho ztrátě proklela nebe a kletba způsobila, že se jí mrtvý ozval. Poslal jí dopis s pozdravem z dalekých Čech, v němž jí napsal, že odešel po půlnoci a chce ji vzít s sebou. Jedna věta z jeho dopisu zněla: „Wir und die Toten reiten schnell!“ (My a mrtví cváláme rychle!).

Větu „die Toten reiten schnell“ (Mrtví cválají rychle) pak opravdu použil i Bram Stoker v Drákulovi: v jeho románu ji pronáší spolucestující z dostavníku, který se snaží varovat hlavního hrdinu Jonathana před krvelačným hrabětem. Je pravděpodobné, že Stoker vložil tuto větu do svého díla záměrně, aby přiznal zdroj své inspirace.

I když je tedy možné, že Brama Stokera skutečně vzdáleně inspirovala nebohá krumlovská kněžna, na rozdíl od jeho hrdiny byla pravděpodobně zcela nevinná. Možná jenom svobodomyslnější, než její doba dokázala snést.