Umělecký vedoucí, choreograf, manažer, trenér a v neposlední řadě i účinkující Robert Šlapanský a jeho Štvanci za svá jezdecká představení získali loni ocenění „skupina roku“ v kategorii Rytířský turnaj na koních. Kromě divadelních a šermířských vystoupení je můžete vidět také v jezdeckých, ohnivých a světelných show.

Rytířské souboje na zámku Kačina v podání historické skupiny Štvanci:

| Video: Youtube

Štvanci doprovázejí významné osobnosti, účastní se průvodů, oslav či firemních akcí. Jejich vystoupení jsou také často součástí programů nejrůznějších městských a hradních slavností, a to jak v tuzemsku, tak v zahraniční.

Spolupracují dokonce s produkcemi při natáčení historických filmů, seriálů a dokumentů. K vidění byli například ve filmech Na západní frontě klid, Nabarvené ptáče, Jan Žižka, Knightfall a mnohých dalších.

Jaká nebezpečí číhají na rytíře?

I v současnosti je při šermířských soubojích, ačkoli se jedná jen o představení pro diváky, nutné si dávat veliký pozor.

„Ve většině vystoupení pracujeme s koňmi, provádíme náročné výkony a kaskadérské kousky, používáme chladné (zbraň vyžadující fyzický kontakt s cílem, tedy například meč – pozn. red.) a palné zbraně. Riziko zranění je tudíž dost vysoké,“ podotýká Robert Šlapanský.

Zakladatel spolku Štvanci zároveň dodává, že vše je pečlivě natrénováno s důrazem na bezpečí.

„Co se týká chladných zbraní, tak převážně používáme zbroje i meče z hliníku. Zbraně jsou lehké, tím jsme schopni jakýkoliv sek či úder zastavit a včas reagovat. Běžný divák pak nepozná rozdíl mezi železným a hliníkovým mečem.“

close Štvanci se často účastní i natáčení historických filmů či seriálů. info Zdroj: Se svolením Štvanci zoom_in Štvanci se často účastní i natáčení historických filmů či seriálů.

Nejdražší jsou koně

Kolik vážila zbroj?
Váha jednotlivých částí zbroje se lišila podle druhu. Klasický meč vážil kolem 1,5 kilogramu, delší obouručný už často přes 3 kilogramy. Jelikož mělo brnění od 30 do 50 kilogramů, rytíři se pohybovali těžkopádně a nebylo vůbec jednoduché v něm bojovat.

V minulosti patřili k rytířům především privilegovaní muži, ani dnes není „rytířství“ levnou záležitostí. „Cena meče se pohybuje mezi 3 až 5 tisíc korun. Co se týká vybavení pro rytíře na turnaj na koních, včetně výstroje koně, cena se vyšplhá až ke 150 000 korun. V tom není samozřejmě započítána cena koně, která se pohybuje kolem 200 tisíc,“ vysvětluje Robert Šlapanský a pokračuje: „Je potřeba si uvědomit, že příprava koně, aby zvládl rytířský turnaj a nebo jiný typ show, trvá přibližně 2 roky.“ Skupina disponuje španělskými a lipickými koňmi.

Členové spolku nepodceňují ani přípravu. Šermu se věnují jednou týdně, s koňmi trénují individuálně každý den a mimo sezónu dělají jednou za čtrnáct dní společné tréninky u koní. Vystupují od konce dubna do konce listopadu. Dle potřeby se pak během roku účastní natáčení historických filmů, dokumentů či seriálů.


Nahrává se anketa ...

Tři nejznámější rytířské řády

Němečtí rytíři
Nosili černé šaty s bílým křížem na rameni. Po bojích v křížových výpravách začali s dobýváním Pruska. Dlouho nad všemi vítězili, až je v roce 1410 porazili Poláci v bitvě u Grunwaldu.

Templáři
Řád byl založen ve 12. století. Rytíři se oblékali do bílých plášťů s červenými kříži a byli známými bojovníky během křížových výprav. Jejich sídlo bylo v mešitě Al-Aksá na Chrámové hoře v Jeruzalémě. V bitvě u Montgisardu (1177) dokázali templáři společně s rytíři krále Balduina IV. porazit muslimské vojáky, ačkoli ti byli v obrovské přesile.

Maltézský řád
Řád založený v 11. století ochraňoval chudé a nemocné poutníky ve Svaté zemi. Tu během křížových výprav tito rytíři také bránili proti muslimům. Na černém oblečení měli bílý kříž. Po pádu Jeruzaléma se přestěhovali na ostrovy Rhodos a Malta.

Zdroj:travel-questions.net

Někdy to nevyjde

Robert Šlapanský a jeho skupina přistupuje ke všem nabídkám zodpovědně. Někdy se ale stane, že se situace vyvine špatným směrem.

„Jednou jsme byli pozvaní na hrad. Kastelán si však spletl datum, a tak jsme se tam dostavili namísto soboty v neděli. Kastelán ale nechtěl na akci svou chybu prozradit, tak jako důvod pro naši nepřítomnost uvedl, že jsme píchli. A my jsme v tu neděli skutečně cestou na ten hrad dostali defekt. Ale kolo bylo během asi deseti minut vyměněno a my mohli pokračovat dál, ačkoli úplně zbytečně,“ vzpomíná Šlapanský na organizační nepříjemnost.

Kam vyrazit: Top 10 šermířských akcí

Královské stříbření Kutné Hory
24. - 25. června

Během už tradiční akce se otevře okénko do historie a opět na koni přijede král Václav IV. i s chotí Žofií a celým dvorem. Chybět nebudou šermířské souboje v podání spolku Štvanci.

Slavnosti královny Johany, Rožmitál pod Třemšínem
24. června

Slavnost každoročně připomíná významné události historie spjaté s Rožmitálem. Už 20 let přijíždí v červnu královna Johanka do svého rodného města. Se svým chotěm Jiříkem z Poděbrad přivádí také veselou družinu rytířů, kejklířů, akrobatů a muzikantů.

Půtovy zámecké slavnosti aneb bitva v zámeckém parku v Kvasinách
24. června

Šestý ročník historických slavností přinese bitvu založenou na místní historii, šermířský turnaj o ceny, středověkou kapelu, ukázku sokolnictví či třeba také ukázku práva útrpného.

Rytíři na Valdštejně, Turnov
5. a 6. července

Těšit se můžete na rytířské turnaje a katovskou dílnu v podání šermířské a divadelní skupiny Nostra ex.

157. výročí bitvy u Hradce Králové (Königgrätz 1866)
30. června – 3. července

Program vzpomínkových akcí bude zahájen 30. června v Hradci Králové v 16 hodin na náplavce u Muzea východních Čech. V hlavní výroční den 1. července bude možné shlédnout expozici v Muzeu války 1866, navštívit rozhlednu, program pro děti a pietní akt u Baterie mrtvých. Program vyvrcholí ve 14 hodin bitevní ukázkou inspirovanou skutečnými událostmi z bitvy u Hradce Králové 1866.

Renesanční slavnosti Gladius, hrad Točník v okrese Beroun
5. a 6. července

Na tradičních slavnostech můžete spatřit šermířská a divadelní vystoupení, zaposlouchat se do tónů dobové hudby, navštívit hradní věštírnu či si vyzkoušet rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku a kuše nebo souboje s dřevci.

Král na hradě, Kunětická hora
16. července

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u pana Viléma z Pernštejna na hradě Kunětická hora se uskuteční po 526 letech. V hradním paláci můžete zhlédnout kostýmované výklady vedené formou dialogu dvou historických postav – krále Vladislava Jagellonského a hofmistra Viléma II. z Pernštejna. Akce bude spojená s ceremonií pasování návštěvníků na rytíře.

Den koní a rytířský turnaj, centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem
22. července

Na účastníky čekají zajímavé atrakce, dobré jídlo a pití, vynikající zábava, ale hlavně rytířský turnaj, který bude nádhernou podívanoou pro všechny věkové kategorie.

Historické slavnosti v Kolíně
12. srpna

Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína připravila akci v příjemném prostředí kolínského Kmochova ostrova. Každoročně mají kolínské slavnosti spojitost s významnou historickou osobností. Letos to bude doba císařovny Marie Terezie.

Novohradské podzimní slavnosti Oldřicha I. z Rožmberka
28. října

Každoročně na konci hlavní návštěvnické sezóny pořádá správa hradu Nové Hrady slavnosti. Ty jsou pokaždé věnovány významné osobnosti, která má souvislost s bohatými dějinami novohradského hradu, či v něm přímo žila. Obojí platí pro Oldřicha I. z Rožmberka. Nebudou chybět ani šermířská vystoupení či hry pro děti.

Víte, že…
- z turnajů určených na boj se postupně stala především výhodná majetková výměna. Poražený rytíř totiž musel odevzdat koně nebo zbroj vítězi
- v některých státech ještě stále existuje rytířství jako čestný titul, například ve Velké Británii
- schodiště na středověkých hradech se stavěla točitá právě proto, aby je měl problém zdolat rytíř v těžkém brnění
- rytíři často udávali módní trendy. Ostatní profese, například duchovní, byly často kárány za to, že se snaží vypadat stejně okázale jako rytíři.
- jedním z největších poznávacích znamení rytířské třídy bylo vyvěšování barevných praporů. Ty měly ukázat sílu a odlišit rytíře v bitvě a na turnajích.

Zdroj: cs.travel-questions.net