Ministerstvo zdravotnictví na chystaná opatření upozornilo již v pátek, kdy potvrdilo zařazení Španělska mezi země s vysokým rizikem nákazy. Ministerstvo také zveřejnilo doporučení pro Čechy vracející se z Chorvatska a zpřísnilo pravidla pro pracovníky z rizikových zemí.

„Od pondělí 24. srpna dojde ke změnám pro české občany a cizince, kteří do České republiky přicestují ze Španělska. To totiž bude vyřazeno ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Bezprostředně po návratu do ČR tak bude platit povinnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici (podle místa trvalého bydliště) a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR,“ upozorňuje ministerstvo.

Do té doby mají tito lidé povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest a omezený je také jejich volný pohyb až na výjimky, jako jsou cesta do zaměstnání, cesty nezbytně nutné k zajištění základních životních potřeb či péče o děti, doplnění pohonných hmot, cesty do zdravotnických zařízení či například účast na pohřbu.

„Neplatí ale, že by osoby vracející se ze Španělska nemohly využívat hromadnou dopravu a taxi službu. V případě neabsolvování testu bude dotyčný muset podstoupit 14denní karanténu,“ dodává ministerstvo.

Výjimku z tohoto opatření budou mít ti, kteří do ČR přicestují z autonomního společenství Kanárské ostrovy. Povinnost jít na test nemají také osoby, které ve Španělsku pobývaly dobu kratší než 12 hodin a děti mladší pěti let.

Z evropských zemí hodnotí ministerstvo jako rizikové nadále také Rumunsko. Při cestě z Chorvatska by se lidé, kteří se tam na dovolené účastnili hromadných akcí, měli podle doporučení ministerstva chovat obezřetně, vyhýbat se v Česku hromadným akcím a dodržovat bezpečný odstup od ostatních. Mají sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků neprodleně telefonicky kontaktovat lékaře-

Přísnější pravidla pro pracovníky z rizikových zemí

Od dnešního dne se zpřísňují také pravidla pro pracovníky z rizikových zemí, po 14 dnech od příjezdu do ČR musejí podstoupit druhý test na covid-19. Ministerstvo jako důvod změny uvádí "poměrně výrazné šíření onemocnění v těchto komunitách".

Bez testu s negativním výsledkem nesmějí do práce. Zároveň ale ministerstvo od 24. srpna uvolňuje podávání žádostí o krátkodobá pracovní víza pro Ukrajince. Zaměstnavatelé v Česku musejí nyní zajišťovat testování u pracovníků z pěti unijních zemí, jde o Belgii, Maltu, Bulharsko, Lucembursko a Španělsko.

Seznam bezpečných zemí, na základě kterých ministerstvo zahraničí aktualizuje Mapu cestovatele s pravidly pro cesty do zahraničí s ohledem na vývoj epidemie koronaviru, ministerstvo zdravotnictví aktualizuje jednou týdně v pátek. Při některých z minulých aktualizací ministerstvo upozorňovalo na vyšší míru rizika v některých evropských zemích, dnešní tisková zpráva takovéto varování neobsahuje.