Víkendové řádění poryvů větru prověřilo odbornost profesionálů z požárních stanic HZS v Benešově i Vlašimi a desítek dobrovolných hasičů z celého regionu, zařazených do jednotek požární ochrany obcí (víkendové výjezdy vyvolané vichřicí ZDE)
Meziroční nárůst všech výjezdů, k nimž byli hasiči vyzváni, představuje nárůst o více než deset procent. Klasické hašení ohně, ať už profesionálními nebo dobrovolnými jednotkami, představuje jen 19 procent zásahů. V roce 2005 činila v okrese Benešov odhadnutá škoda způsobená požáry 25 milionů korun. O rok později jen 15 milionů, ale vloni se vyhoupla na 40 milionů korun.
Enormní nárůst škod v roce 2007 však nezpůsobila nečinnost záchranářů, nýbrž jeden velký požár v Týnci nad Sázavou, kde v teplárně oheň, způsobený technickou závadou, poškodil generátor. Předběžná škoda byla vyčíslená na 20 milionů korun, ale případ není dosud uzavřený, takže se může vyšplhat ještě výše.
Šest procent všech loňských výjezdů tvořily plané poplachy, ať už úmyslné nebo neúmyslné, kdy všímaví občané nahlásili hořící les a přitom se jednalo o řízené pálení klestí, nebo o dopravní nehodu, kdy bylo vozidlo odstavené mimo vozovku. Z technických zásahů dominují 35 procenty dopravní nehody, u nichž hasiči provádějí vyprošťování osob, zajištění vozidel proti požáru a úniku provozních kapalin nebo pomáhají s jejich odstraněním z komunikace v případech, že brání bezpečnému provozu. Technické havárie představovaly vloni 39 %, likvidace živelných pohrom 20% a únik nebezpečných chemických látek čtyři procenta.