Už před osmi lety zprovoznilo Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje na Slapské přehradě na Ždáni stanoviště záchranné služby.
Přednemocniční neodkladnou péči tu zajišťuje během letních prázdnin člun Vodní záchranné služby Středočeského kraje a sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci, který dojíždí na místo události po pozemních komunikacích. Posádku člunu tvoří lékař a pilot.
„Výhoda člunu je zřejmá. Lékař je na místě mnohem dříve, než kdyby vodní plochu objížděl vozem,“ připomněla mluvčí záchranky Nina Šeblová (na snímku).
Stanoviště na Slapské přehradě
Vyslání člunu nebo sanitního vozu mají na starosti pracovnice operačního střediska v Jesenici, které v každém konkrétním případě zvažují okolnosti případu. V některých případech vyšlou pouze člun, který pacienta dopraví zpět na stanoviště, odkud je převezen do nemocnice k další hospitalizaci.
V jiných případech je člun následován sanitním vozem nebo k případu vyjíždí podle situace pouze vůz rychlé zdravotnické pomoci. Člun je vybaven jako standardní sanitní vůz rychlé lékařské pomoci.
„Má tedy vše, co je potřeba v případech, kdy je ohroženo zdraví pacienta nebo dokonce jeho život. Ve člunu nejsou nosítka, ale naopak má k dispozici plovoucí páteřovou desku,“ upřesnila Nina Šeblová.
Případy, u nichž člun zasahuje
Vodní záchranná služba funguje od 1. července do 31. srpna. Jedná se tedy o šedesát dva dní. Minulé léto na Slapech bylo přibližně 220 výjezdů, což průměrně představuje 3,5 pacienta.
Slapská přehrada a její okolí je typické chatovými oblastmi, v nichž tráví letní měsíce také důchodci, a to bez ohledu na počasí. Sezónně se tedy v lokalitě mnohonásobně zvyšuje počet obyvatel.
„Proto je přibližně polovina výjezdů právě ke starším lidem, kteří trpí různými zdravotními potížemi. Často se jezdí k infarktům, k dušnosti, či k cévním mozkovým příhodám,“ konstatovala mluvčí.
Časté jsou také výjezdy k nejrůznějším alergickým reakcím, k úpalům a úžehům po dlouhém pobytu na slunci a k lidem, kteří kolabují následkem dehydratace. Také nejsou ojedinělé výjezdy k lidem, kteří si přivodili úraz po požití alkoholu. Tyto výjezdy směřují na diskotéky a do různých podniků v okolí.
K tonutí se vyjíždí nyní minimálně
Výjezdy k tonoucím lidem jsou naštěstí jen zlomkem výjezdů, ale jedná se o výjezdy nejzávažnější. V těchto případech také hodně záleží na počasí. Čím je teplejší léto, tím je na Slapech více koupajících se lidí a tedy tím větší pravděpodobnost, že se některý z rekreantů začne topit.
„Nelze říci, zda jsou lidé méně opatrní, ale ze zkušenosti záchranářů vyplývá, že jednoznačně nejrizikovější skupinou jsou plavci, kteří před vstupem do vody požili alkohol,“ dodala Nina Šeblová.
Alkohol snižuje odhad nebezpečí a lidé pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly. Zároveň alkohol roztahuje cévy, což způsobuje pokles tlaku. Rozhodně by lidé neměli skákat do neznámé vody. Také by si měli uvědomit, že vodní dno je nestálé. Místo, kde skákali minulý rok, již nemusí být následující sezónu bezpečné.
Dospělí za děti zodpovídají Děti ještě nemají s koupáním a plaváním tolik zkušeností, nemusejí dobře odhadnout situaci a rozdováděné děti bývají zbrklé a neopatrné.
Člun je také 〜 na Orlické přehradě
Od roku 2001 je v letních měsících také v provozu sezónní stanoviště Loužek u Milešova u vodní nádrže Orlík, které obsazovali zdravotníci ZZS ze Sedlčan. Nově se v červenci a v srpnu na toto stanoviště přesouvá zdravotnická posádka rychlé záchranné služby ze stabilního výjezdového stanoviště v Krásné Hoře. Sejně tak jako na Slapech, je i na Loužku k dispozici záchranářský člun. Posádky jsou na Orlickou přehradu vysíláné zdravotnickým operačním střediskem sídlícím v Příbrami.
„V létě roku 2004 bylo výjezdů devětašedesát, v roce 2005 jsme na Orlíku vyjížděli k osmatřiceti případům. Za loňskou sezónu bylo výjezdů třiapadesát,“ doplnila Nina Šeblová.
Stejně jako na Slapské přehradě závisí počet výjezdů také na počasí, povaha případů bývá podobná.