Žádná živelní pohroma se sice kvůli vytrvalému a hustému dešti ve městě nestrhla, vyhlášená ulice Na Bezděkově však byla znovu plná vody. Nekvalitně provedená vozovka je plná dolíků a ty se při dešti plní vodou. Chodci si proto musejí dát pozor nejen na vodu padající shůry, ale také na tu, kterou je může svlažit projíždějící automobil.