Ta po zásahu proti agresorovi u případu domácího násilí přišla nejen k pracovnímu úrazu, ale současně také o ideály a víru ve spravedlnost a pochopení nadřízených.
Dost možná ještě přijde i o práci, kterou, jak sama uvádí, měla ráda. Od osudného zářijového dne je stále v pracovní neschopnosti a svůj návrat do služby na místním oddělení PČR ve Vlašimi si po prodělaných zkušenostech představit nedovede. Zatímco mladá policistka se již v médiích několikrát ke kauze vyjádřila, její nadřízení i policejní vyšetřovatelé byli skoupější a až dosud k problému, který označovali za interní, hovořit nechtěli. Teď je ale všechno jinak. Okresní policejní ředitelství případ vyšetřilo a uvolnilo informační embargo.
„Po prošetření celé události jsme nabyli přesvědčení, že na místě zásahu došlo u hlídky k pochybení v nesprávně zvolené taktice. Policista je školen na to, aby vyhodnotil situaci na místě a rozpoznal, jak by mohl v tomto případě agresivní útočník jednat. Podle toho měla zasahující hlídka zvolit komunikaci,“ uvádí shodně zástupce ředitele OŘ PČR v Benešově Pavel Havránek a velitel služby kriminální policie a vyšetřování Pavel Mareš s tím, že v případě zásahu u domácího násilí proti ženě není přinejmenším taktické, aby vůči podnapilému agresorovi, který se dopustil násilí na manželce, a je o několik váhových kategorií výše, vystupovala opět žena, byť v uniformě. Útok vedený proti hlídce pracovníci benešovského policejního ředitelství přitom označují za velmi brutální a v žádném případě nechtějí omlouvat útočníka. „Někdy je taktičtější zvolit ústup a vyčkat do příjezdu posily a zákrok uskutečnit třeba za půl hodiny, je třeba si uvědomit, že pachatel našemu zákroku neuteče,“ dodává Pavel Havránek.
Petra Lhotáková oproti tomu namítá, že v žádném případě k pochybení nedošlo. „Taktika zásahu odpovídala vzniklé situaci, kdy podezřelý na hlídku zaútočil bez možnosti vyjednávání,“ říká Lhotáková a své tvrzení opírá o prvotní výslechy oznamovatelky, svědkyně i pachatele násilné činnosti. „To že všichni své výpovědi později několikrát změnili, je běžný jev,“ dodává policistka s tím, že obviněný se k napadení manželky a zasahující hlídky přiznal.
Rozdílné názory mezi vedením OŘ PČR a napadenou hlídkou panují v případě použití tlačítka nouze na vysílačce. Pavel Havránek společně s kolegou shodně tvrdí, že situace je dobře zdokumentovaná vteřinu po vteřině, a nikdo z dalších policistů nepochybil. „Operační důstojník okamžitě ověřoval nouzové volání. Neúspěšné pokusy dovolat se zpět trvaly zhruba dvě minuty. Když se operační důstojník dovolal, druhý člen zasahující hlídky oznamuje podrobnosti útoku a žádá o posily. Z hovoru nevyplývá, že by byli členové hlídky zraněni, nebo že použili radiostanici v nouzi vědomě,“ říká benešovský vyšetřovatel. Poněkud jinak ale popisuje situaci Petra Lhotáková. Podle ní byli hrubě osočeni z neoprávněného užití nouzového tlačítka a posily přijely na místo asi po půl hodině. Vyšetřovatelé vypovídají, že operační důstojník reagoval řádově ve vteřinách, a dojezd posil závisí na vzdálenosti nejbližšího oddělení, které je v Čechticích.
Tím se mezi zasahující hlídkou a jejich vedením roztáčí následný kolotoč rozdílných pohledů, obviňování, nedorozumění a situace se stává stále nepřehlednější. Tvrzení proti tvrzení. „Po příjezdu jsme oznámili naše zranění operačnímu důstojníkovi a vedoucímu oddělení a žádali příjezd kriminálky,“ uvádí zraněná policistka s tím, že požadovali převezení na ošetření také na vedoucím SKPV. „Vedoucí ale naše požadavky zlehčovali a bagatelizovali s tím, že nevypadáme jako zranění, a že si vymýšlíme,“ říká Petra Lhotáková. Ta uvádí, že byla otřesená, pohmožděná v oblasti krku a břicha, že zvracela jak na místě útoku, tak na služebně. Vedení okresního ředitelství toto rezolutně odmítá s tím, že je to přesně naopak. „To vůbec není pravda,“ ohrazují se proti nařčení oba pracovníci ředitelství s tím, kam paní Lhotáková míří. „Domníváme se, že důvodem, proč to Petra Lhotáková dělá, by mohla být určitá nespokojenost, kdy jí byly vytýkány některé profesní postupy,“ vysvětluje Pavel Havránek a dodává, že některý z policistů si to vezme k srdci a jiný se může cítit nepochopený nebo ukřivděný. Každopádně Pavel Havránek s Pavlem Marešem tvrdí, že oběma napadeným policistům byl nabídnut odvoz na ošetření. „To však hlídka odmítla a podrobila se až povinnému formálnímu vyšetření, které ukládají předpisy.
Ještě z nemocničního pokoje však píše Petra první ze série článků do novin nezávislého odborového svazu Naše policie a následuje oslovení dalších periodik, v nichž vlašimská policistka líčí, jak to chodí v policejním zákulisí. Tím si evidentně své nadřízené nenaklonila, což ani neměla v úmyslu. Jak sama říká, jde jí o to, aby orgány policie přiznaly chybu. „Oni moc dobře vědí, o co mi jde. Kdyby přiznali chybu, přiznali by i porušení etického kodexu policisty, služební přísahy a policejního zákona,“ usmívá se sebejistě v domácím azylu Petra Lhotáková, kterou prý pravidelně několikrát v týdnu dojíždějí vlašimští policisté zkontrolovat, zda dodržuje léčebný režim a povolené čtyři hodiny vycházek denně. „ Právě proto, že mám tu práci ráda, chci spravedlnost. Pro takovouhle policii sloužit nebudu. Nepřijmu pravidla ve stylu přísloví kdo chce s vlky žít, musí s nimi výt,“ dodává Lhotáková, která záhadnou ztrátu kamerového záznamu z policejní služebny považuje za zásadní pochybení nadřízených. Vlašimská policistka, jež se postavila svým nadřízeným, chce medializací dosáhnout toho, aby problém nezmizel pod služebním kobercem, se nediví, že nadřízení i ostatní kolegové jsou ve výpovědích zajedno. „Protože si uvědomují, že jim jde o místo,“ říká Lhotáková a dodává, že ohledně nějaké dohody nebyla po celou dobu nikým kontaktována, a dokonce jejímu právnímu zástupci není umožněno nahlížet do spisu. „Už se to čtyři měsíce řeší a nic,“ podotýká policistka, která v boji hodlá vydržet až do konce. Proto prostřednictvím své advokátky podala stížnost na vedoucího vlašimského oddělení Milana Macha, vedoucího SKPV Benešov Pavla Mareše a ředitele Středočeské policie Václava Kučeru Policejnímu prezidiu ČR.
„Nemám pocit, že dělám něco špatně. Vím, že mám podporu stovek kolegů po celé republice. Mám i pracovní nabídky vedoucích z jiných krajů, ale nechci utíkat od nevyřešené věci, ač by si to možná někdo přál. Kromě toho jsem při nástupu k policii na něco přísahala a na to nezapomínám,“ říká přesvědčivě vlašimská policistka, kterou její přímí nadřízení označují za příliš horlivou.

Co zjistila policie

Do konce ledna se vedení okresního ředitelství PČR nechtělo k událostem z 28. září 2007 vyjadřovat. Cílem PČR bylo získat objektivní pohled na věc. Skupina vnitřní kontroly šetřila postup hlídky. Součástí šetření byly výpovědi všech zúčastněných policistů a záznamy telefonního a radiového provozu. Ze závěrů šetření vyplývá, že toho dne došlo k brutálnímu napadení hlídky policie při plnění jejích služebních povinností, při kterém došlo ke zranění obou jejích členů. Pachatel tohoto trestného činu je nyní obžalován mimo jiných z trestného činu útoku na veřejného činitele. Až dosud se vedení PČR Benešov s líčením události se slečnou Lhotákovou shoduje. Závěry šetření ale ukázaly, že jí popsané události v časopise Naše policie a Benešovském deníku se staly trochu jinak:


1. „Pomoc sice nepřijela, ale přežili jsme“
Operační středisko (OS) okamžitě reagovalo na signál nouze vysílaný napadenými policisty s cílem zjistit okolnosti. První spojení bylo navázáno za 2 minuty, kdy velitel hlídky oznámil, že byli napadeni, zraněni nejsou, mají otrhané výložky. Pachatel je doma, sami jej nezvládnou, bude třeba zajistit posily. OS organizuje posily, uvažuje se o vyslání zásahové jednotky, rozhodnout má vedení ředitelství, na místo se dostavily hlídky dalších obvodních oddělení, výjezd okresního ředitelství a člen vedení. Člen vedení rozhodl zakročit bez pomoci zásahové jednotky. Výjezdem kriminalistů byl podezřelý zadržen a předveden na obvodní oddělení ve Vlašimi.


2. „Bez ohledu na náš stav jsme byli vysláni nazpět …“
Již při prvním kontaktu velitel hlídky oznamuje fyzické napadení a doslova uvádí: „Tak jsme tady byli napadeni a potřebujeme posily…. potřebujeme někoho, kdo ho zvládne …. my teď pojedeme na oddělení ….. máme otrhané výložky, on se do nás trochu opřel.“ Velitel hlídky nehlásí žádné zranění. Podle šetření vnitřní kontroly byl u obou členů hlídky učiněn dotaz na jejich zdravotní stav, jak ze strany vedoucích, tak výjezdové skupiny. Bylo jim nabídnuto dokonce povolání RZS, což oba odmítli. Oba členové hlídky se iniciativně zapojili do další činnosti. Bylo zřejmé, že byli napadeni, ale jejich vzhled (utrhané knoflíky a výložky) nenasvědčoval závažnému zranění. Po provedení prvotních úkonů, byli oba odesláni do benešovské nemocnice, aby zajistili lékařské zprávy, které měly dokumentovat jejich stav (škrábance na krku a modřiny) pro účely trestního řízení. Při lékařském vyšetření byla zjištěna daleko závažnější poranění, kvůli kterým byli hospitalizováni. Z tohoto důvodu byli vystřídáni ve službě. Na místě bylo přítomno nejméně 8 dalších policistů připravených provádět úkony, a proto nebyl nejmenší důvod napadenou hlídku nevystřídat. Jejich přítomnost na místě nebyla nutná.


3.„Drobečka pustili“
Výjezdová skupina zvolila takticky vhodný postup k zajištění podezřelého bez zbytečného užití donucovacích prostředků. Bylo zahájeno jeho trestní stíhání pro trestný čin útok na veřejného činitele. Dále byl vykázán na 10 dní ze společného bytu. Po provedení úkonů byl podezřelý propuštěn, protože nebyly dány důvody vazby. Proti podezřelému bylo dosud vedeno jediné trestní řízení pro drobnou majetkovou kriminalitu, zdržuje se doma a nic nenasvědčovalo, že by podobné jednání mohl zopakovat. Ze závěru šetření je zřejmé, že hlídka ne zcela zvládla tuto náročnou situaci, kdy došlo k pochybení v rovině taktické a při komunikaci s podezřelým. Podobné situace však zvládají policisté přibližně 2x do měsíce. V současné době jsou oba policisté na pracovní neschopnosti a nikdo se nijak nesnaží jejich zranění zpochybňovat, a proto nám není jasné, čeho chce policistka Petra Lhotáková dosáhnout. Našim cílem v této době, kdy „bojujeme“ o každého stávajícího policistu, a investujeme nemalé prostředky do náborové kampaně, není se těchto policistů zbavit, ale vzít si z této situace ponaučení a zaměřit tímto směrem jejich další výcvik a přípravu.

JIŘÍ HRNČÍŘ