Pouhou minutu se v úterý 4. března odpoledne zdržel v benešovské pobočce GE Money Bank mladý muž. Ta minuta změnila životy nejméně dvěma lidem. Jemu samému, ale také mladé pokladní. Zatímco se žena musí vyrovnat s obrovským psychickým tlakem způsobeným pohledem do hlavně pistole, z muže je nyní psanec. Za ozbrojené přepadení po něm jde policie a hrozí mu až deset let vězení.
Ještě ve tři čtvrtě na tři se v GE Money Bank v Benešově na Masarykově náměstí nic mimořádného nedělo. Klienti banky zadávali příkazy pracovníkům expozitury, ti zase prováděli běžné transakce. Pak to přišlo. Bylo 14.47.
„Do banky vešel mladý muž a počkal, až na něj přijde řada. Poté, co přistoupil k hlavní pokladně, vytáhl z kapsy bundy pistoli a namířil ji na pokladní. Pod pohrůžkou násilí, se slovy „Dej mi všechny peníze,“ požadoval hotovost,“ uvedla mluvčí benešovské policie Zuzana Stránská s tím, že pokladní mu ale žádné peníze nevydala. Nepodařila se jí totiž otevřít zásuvka pokladny. Pachatel proto ihned z banky chvatně odešel. Muži je kolem 30 let, vysoký je 175 až 180 centimetrů, má štíhlou postavu. Mluvil plynně česky.

Benešovský deník zjistil, že muž chtěl vykrást jinou banku v Benešově. Zřejmě si ji ale vytipoval jako nevhodnou pro svůj záměr. Banku si totiž obhlédl a poté se přesunul do GE Money Bank. Jeho volba ale nebyla správná.


Policisté žádají svědky, kteří v uvedené době mohli s pachatelem přijít do kontaktu, ale také ty, kteří zaregistrovali vozidlo Škoda Favorit nebo Forman tmavě červené barvy rychle jedoucí z Masarykova náměstí směrem ke kruhovému objezdu u obchodního domu Hvězda, aby volali linku 158.

Policisté žádají o pomoc svědky, kteří se pohybovali v inkriminované době v okolí místa činu a všimli si podezřelého muže nebo pachatele poznali. Dále žádají svědectví osob, které v této době zaregistrovaly vozidlo tovární Značky Škoda Favorit nebo Forman tmavě červené barvy, které rychle projíždělo z Masarykova náměstí směrem ke kruhovému objezdu u obchodního domu Hvězda. Informace mohou volat na linku 158 nebo na telefonní číslo operačního střediska 974 871 101( 102)

Info LOUPEŽ x KRÁDEŽ

Zákonné znaky loupeže jsou naplněny již vykonáním násilí či pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, pachatel z tohoto hlediska nemusí svého záměru věc získat vůbec dosáhnout. Trestný čin loupeže je speciálním ve vztahu k trestnému činu vydírání v tom, že násilí či pohrůžka bezprostředního násilí směřuje ke získání cizí věci. Pokud by jednání pachatele bylo zaměřeno na omezení svobody rozhodování poškozeného v jiném směru, usiloval by ho přimět k jinému jednání než vydat věc, která není pachatele, jednalo by se o trestný čin vydírání. O tento trestný čin by šlo i v případě, pokud by pohrůžka násilí nebyla bezprostřední a byla by zaměřena do vzdálenější doby v budoucnosti.
Loupež je třeba odlišovat od trestného činu krádeže vloupáním. Při krádeži se pachatel také zmocňuje cizí věci, avšak činí tak bez předchozího působení na poškozeného. Vloupání znamená, že vnikne do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly. V tomto směru pojmy krádeže vloupáním a loupeže bývají v běžném jazyce a ve sdělovacích médiích zaměňovány, stejně tak jako označení pachatelů takových trestných činů (pachatel loupeže je lupič a pachatel krádeže je zloděj).

Za spáchání trestného činu loupeže trestní zákon stanoví trest odnětí svobody na 2 léta až 10 let. Dále v tzv. kvalifikovaných skutkových podstatách vymezuje okolnosti podmiňující uložení trestu v přísnější sazbě:
* dopustí-li se pachatel loupeže jako člen organizované skupiny nebo způsobí-li činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu, hrozí mu trest odnětí svobody na 5 až 12 let
* způsobí-li pachatel škodu velkého rozsahu nebo smrt, hrozí mu trest odnětí svobody na 10 až 15 let nebo výjimečný trest, pokud by však úmyslné zavinění pachatele směřovalo k usmrcení jiného s cílem získat takto majetkový prospěch jednalo by se o trestný čin vraždy (tzv. loupežná vražda) posuzovaný podle kvalifikované skutkové podstaty, která určuje trest odnětí svobody na 12 až 15 let nebo výjimečný trest
Ale i tak je tento trestný čin stále častějším. Jaký trest byste navrhovali vy? Hlasovat můžete v anketě vpravo od článku.