Církve měly dostat jen nemovitosti, ne peníze

ANO Myšlenka, že se má majetek takzvaně restituovat, vznikla na začátku devadesátých let. Těm, kdo byli vyvlastněni komunisty, nebo jejich potomkům se vracel majetek. Šlo ovšem o majetek nemovitý. Kdo byl okraden o cenné papíry nebo hotovost, nedostal nic. Miliardy, které má dostat zejména katolická církev, jsou naprostou výjimkou. Bylo to špatné rozhodnutí Nečasovy vlády.

NE Církvím měl být vrácen majetek už na počátku devadesátých let. Z politických důvodů to neprošlo a nezdařilo se to ještě několikrát. Dohoda z roku 2010 je nápravou nejen starých, ale i novodobých křivd. Mnoho statků, které patřily církvím, v dobré víře teď spravují jiní. Je naprosto logické, že za to dá stát finanční náhradu.

Finanční náhrady vycházejí z nadsazených cen

ANO Stát vyšel katolíkům a dalším náboženským společnostem vstříc příliš. Finanční náhrady vypočítával z vysoce nadsazených odhadů. Kritici na to upozorňovali od samého počátku. Ministerstvo financí spočítalo, že odhady byly nadsazeny o neuvěřitelných 54 miliard korun. Daň je způsob, jak to napravit.

NE Restituční dohoda byla politická smlouva mezi státem a církvemi. Vycházela ze snahy napravit křivdy. Jak by měly být detailně oceněny pozemky a budovy? Ke kterému roku? A v jakém stavu? Řeči o předražení jsou pouhé spekulace. Navíc se ukázalo, že ministerstvo financí řádnou studii předložit neumí a také tahá čísla, kdo ví odkud.

Daň přece platí každý

ANO Každý, kdo nabývá nějaký majetek, je povinen zaplatit daň (Samozřejmě existují zákonné výjimky). Není důvod, proč by tomu mělo být v případě církevních restitucí jinak. Zdaněny měly být už od samého počátku. Peněžitá náhrada je příjem jako každý jiný. Proč by měli být katolíci a další (na které zbyly drobty) osvobozeni od daně?

NE Je naprosto absurdní, aby stát zdaňoval to, co vrací okradeným. Copak platíte daň z auta, které policie najde u zloděje? Peníze, které církve dostávají, nejsou skutečným příjmem. Je to přibližně vyčíslená náhrada za majetky, které jim byly neprávem vyvlastněny. Zdaňovat je znamená sice menší, ale přece jen další krádež.

Zpětné zdanění je spravedlivé

ANO Zpětné zdanění není trest ani politická hra. Je to náprava křivdy, kterou způsobila Nečasova vláda. V době krize, kdy všichni museli šetřit, poslala církvím mnohem víc peněz, než bylo správné. Zdanění nejde proti podstatě restitucí, vrací však do něho zdravý rozum a spravedlnost.

NE Církve jsou obírány z nízkých politických důvodů. Koalice platí komunistům za podporu, ti věří, že takto získají voliče. Proto sněmovna přijala zákon se zpětnou platností, což zakazuje ústava a zásady právního státu.

Katolíci si majetek nezaslouží

ANO Katolická církev hrála v českých dějinách nešťastnou roli počínaje upálením národního hrdiny Jana Husa. V pobělohorské době tvrdě pronásledovala jinak smýšlející. Podporovala Habsburskou monarchii. Právem proti ní Masaryk bojoval. Za první republiky byla zpátečnická a budila odpor moderně myslících lidí.

NE „Reakční role katolíků“ je mýtus vytvořený Jiráskem, který přejali a ještě přiostřili komunisté. Církev není totalitní organizace. Démonizovaný Koniáš má desítky protikladů v kněžích, kteří sedláky vzdělávali, léčili a chránili a byli milováni. Mezi kněžími bylo množství učenců a obrozenců. Prvorepublikové a komunistické antikatolictví byla čirá ideologie.