Roman Kafka
prokurátor metanolové aféry

Dnes jsme útok očekávali. Možná jsme si nedokázali představit jeho razanci a rychlost, ale očekávali, to je naše malá výhoda. Podpořme nyní vládu a celou exekutivu v boji proti němu. Nabídněme každý z nás své možnosti v boji proti neviditelnému Zlu.

Zachovejme si však i zdravé a kritické myšlení, mysleme na to, že málokdo z nás má reálné zkušenosti s tímto bojem, naslouchejme i těm hlasům, které upozorňují na to, že je třeba myslet nejenom na aktuální souboj, ale i na dopady, které takový boj může mít, nejenom na ekonomiku domácností, drobných podnikatelů i celých sektorů ekonomiky, ale i na to, jaké dopady může mít na společnost jako celek, na mezilidské vztahy, na rodinné vazby a také na rizika spojená s dlouhodobou karanténou celé společnosti a dalšími omezeními, na možnost vzniků nejrůznějších alternativních sociálních skupin, rizika šedé ekonomiky i rizika latentní i zjevné kriminality. Naslouchejme v této souvislosti hlasům psychologů a sociologů.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Mysleme i na to, že se blíží jarní a letní měsíce, mysleme na životy a kvalitu života dětí, mysleme na to, že lidé potřebují slyšet i slova povzbuzení. A mysleme prosím také ještě na jedno. Nikdo z nás si nepřeje, aby nás čekal další podobný souboj v blízké i delší budoucnosti. Ale nemůžeme to vyloučit, nemůžeme v aktuálním boji ztratit všechny volné zdroje a rezervy a také se poučme se z toho, co jsme udělali již dobře a co jsme udělali hůře. Hodně štěstí nám všem.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník