Angela Merkelová byla prostě Němka východní a po velkou část života s námi sdílela společný osud občanů socialistického bloku, což je něco Západoevropanům těžko sdělitelného.

Její nástupce, zatím v čele strany, Armin Laschet má své kořeny v Aachenu, tedy Cáchách. Místě, kde je dodnes nádherná korunovační katedrála Karla Velikého, města zřejmě z celého Německa Česku nejvzdálenějšího. Laschetův pohled na naši zemi, naši střední Evropu, bude pohled Západoevropana, západního Němce.

To není nic nepřátelského, jen vzdáleného, kladoucího i na Česko západoněmecká, západoevropská měřítka. Taková, kterým většinou neumíme dostát. Ale to je a bude náš problém, ne problém Armina Lascheta a jeho Německa.