Rovnou do světové pozornosti se dostal římskokatolický kostel v Sazovicích na Zlínsku od architekta Marka Jana Štěpána, když se stal jednou z deseti nejlepších staveb světa. V roce 2017 mu tam společnost tvořily stavby takových velikánů světové architektury, jako je Jean Nouvell nebo sir Norman Foster.

Přestože tomuto dvanáctimetrovému kostelu chybí věž se zvonem, nachází se v něm dálkově ovládaná zvonkohra s více než třiceti předvolbami. Ovšem tím nejunikátnějším je okrouhlý tvar, který má podobu smotku papíru. Jeho kruhové stěny se na několika místech rozevírají, díky čemuž dovnitř proniká světlo, ale ne hluk z rušné silnice, u které kostel stojí.

Jedním z dalších velmi zajímavých architektonických počinů je modlitebna Českobratrské církve evangelické v Černošicích u Prahy.
„Prostor je ovinut zděnou stuhou, která pro podporu plasticity má vroubkovaný a zřasený povrch. Zároveň tvoří akustickou pohodu. Prostory jsou pak nasvětleny nepřímým světlem skrytými otvory. Vlastní část modlitebny je položena do vodní plochy. Jednak pro zrcadlení shromažďovacího prostoru, jednak kvůli obřadům křtu,“ uvedl ke svému dílu architekt Zdeněk Fránek.

Kostel z počátku milénia zase mají v pražských Kbelích, kde novostavba nahradila zbořenou provizorní kapli. Loď svatostánku v podobě zčásti odkrojeného bochníku chleba symbolizuje obětavost a dobročinnost sv. Alžběty, v průčelí je zase dominantním prvkem otevřená zvonice ve tvaru otevřeného rámu završeného pozlaceným křížem.

Jako minimalistickou pojali stavbu nového kostela v pražském Barrandově, která vznikla podle návrhu architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause a která zahrnuje také komunitní centrum se sálem, klubovnami a kavárnou. Kostel má tradiční jednolodní půdorys, výrazný portál a věž se zvony. Nechybí mohutný kříž.

Na další krásné církevní stavby se podívejte ve fotogalerii.